Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Objavljujemo originalne dokumente sastanka u Skupštini opštine Visoko sa generalom Đurđevcem i pukovnikom Bartulom iz marta 1992.godine

zapisnik mart 1991 1Početak mjeseca maja kao i ranijih godina prilika je da se prisjetimo maja 1992. godine i svega što se dešavalo tada, a vezano je za početak rata u Visokom. Tim povodom svakom ima svoju istinu i viđenje tadašnjih događaja koji su u mnogome odredili sudbinu današnjeg Visokog. Postoji mnogo nesuglasica oko historijskih datuma i činjenica, mnogo je i subjektivnih viđenja pomenutih događaja. U Visokom je prije nekoliko godina postojala inicijativa da se okruglim stolovima svake godine diskutuje i priča o istini visočkog otpora spram agresora. Međutim, to nije zaživjelo baš iz gore navedenih razloga i različitih viđenja početka rata u Visokom te uloge pojedinaca u pokretu otpora. 

U posjedu smo dokumenata, tačnije Zapisnika sa sastanka sa predstavnicima komande Sarajevske armijske oblasti i Vlade SRBiH te predstavnika Opštine Visoko, održanog u Skupštini opštine Visoko 4.marta 1992.godine, a kojem su prisustvovali: General Đurđevac, Pukovnik Jovan Bartula, predsjednik Skupštine opštine Visoko Kenan Jusufbašić, Pavle Ilić, Kemal Zečević, Hilmo Neimarlija i Nusret Šahinović, Hajro Hadžimuratović, Mersed Šahinović, Mugdim Vranac, Vehid Šahinović.zapisnik mart 1991 6zapisnik mart 1991 5zapisnik mart 1991 4zapisnik mart 1991 3zapisnik mart 1991 2