Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

3. maja 1992.godine pale su prve granate na Visoko

zgrada lunaPripreme za organizovani otpor jačale su još od početka 1992.godine, a patriotski opredjeljeni Visočani se grupišu, zbijaju redove, skromno naoružavaju i formiraju temelje odbrane na ovim područjima pod neposrednim rukovodstvom legalnih vlasti općine i kontinuiranim djelovanjem Štaba TO kojeg su većina oficira srpske nacionalnosti, napustili i prešli na agresorsku stranu. Istorijske činjenice i datumi su sljedeći:

06.04.1992. godine – proglašeno je vanredno stanje na području općine. Istog dana formiran je i postrojen Protivdiverzantski vod TO. U Visoko je iz skladišta “Bratstva” Novi Travnik,dovožena veća količina artiljerijskih oruđa koja su bila izrađena i nalazila se u skladištima “Bratstva”.

19.04.1992. godine formiran je Rejonski štab TO u Gračanici. Paralelno sa organizovanjem odbrambenih snaga vršen je permanentni pritisak na preostale pripadnike bivše JNA i novopridošle vojnike u kasarni “Ahmet Fetahagic” i “Majevica” da predaju naoružanje čiji je vlasnik Štab TO Visoko i da napuste kasarnu.

25.04.1992. god. u 10.00 sati na Gradskom stadionu postrojena je prva jača manevarska jedinica TO – Mješoviti artiljerijski divizion, a u 12.00 sati i 1.Odred TO Visoko. Tog dana, u ranim jutarnjim satima, preostali pripadnici JNA napuštaju Kasarnu “Ahmet Fetahagić” ostavljajući za sobom “krš” i prelazeći dijelom u Kasarnu “Majevica”, u kojoj je bilo smješteno naoružanje Štaba TO Visoko i velike količine MTS-a saveznih vojnih rezervi. Istog dana u 16.00 sati novoformirane jedinice TO Visoko ulaze u oslobođenu kasarnu postrojavaju se i odaju počast bosanskoj zastavi sa povijesnim grbom sa ljiljanima, koja se zavihorila na jarbolu, a smotru jedinica izvršio je predsjednik općine Visoko Kenan Jusufbašić.

26.04.1992. u ranim jutarnjim satima izvršena je opsada i napad na kasarnu “Majevica” kojom prilikom je zarobljeno 7 vojnika dok su ostali pobjegli i prešli u selo Kute, preko rijeke Bosne.

03.05.1992. godine –  Rat je počeo! Pripadnici jedinica sa ovog prostora izvrišili su prvi kombinovani artiljerijsko-pješadijski napad na neprijateljska uporišta i položaje u Ilijašu, Sovrlama, Ljubinićima i Čekrekčijama. Nakon našeg napada neprijatelj je uzvratio iz već davno ukopanih i usmjerenih oruđa, gađajući nasumce po užem gradskom području. To su bile prve granate koje su pale na grad i koje su odnijele prve civilne žrtve rata. Tako je na ovim područjima rat počeo, a Visokom kao najvećem gradu u blizini Sarajeva neopravdano pala u zadatak deblokada glavnog grada.

 

{youtube}S65njNKU89E{/youtube}