Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

FTV o sajmu zapošljavanja u ZDK

sajam zaposljavanja zdkKada nadležna institucija objavi da će 75 poslodavaca sa jednog područja, konkretno u ZDK, nezaposlenim osobama na sajmu zapošljavanja ponuditi 1 200 radnih mjesta, ohrabri to i tvrde pesimiste. Nažalost, mladi posjetioci sajma brzo shvate da oni zapravo i nisu ciljna grupa tog projekta. Svejstan toga je i nezaposleni elektrotehničar Amer Jašarević, koji posao traži već četiri godine. 

“Ima ponuda, ali nema mog smjera, pa eto predajem po ostalim mjestima da vidim šta će biti, možda me i pozovu” – Amer Jašarević , nezaposleni elektrotehničar.

Ni u udruženju poslodavaca ZDK ne smatraju da su im ovakve manifestacije, kao i različiti programi podsticaja koje već godinama kreiraju nadležne vlasti, od velike koristi.

“Ja smatram da te podsticajne mjere kad je u pitanju realni sektor ne znače zapravo ništa. Druga stvar je zapošljavanje mladih pripravnika, odnosno korištenje poticajnih mjera u takozvanom javnom sektoru, smatramo da mladi ljudi koji prođu godinu dana ili 6 mjeseci u tim javnim ustanovama zapravo ne steknu znanje koje je opet realnom sektoru potrebno” – Senaida Turkić, predsjednica Udruženja poslodavaca Zenica.

A vlasti se sa problemom nezaposlenosti pokušavaju boriti i statistikom. Tako će se dramatična brojka o više od pola miliona nezaposlenih ublažavati revidiranjem evidencija na biroima za zapošljavanje i formiranjem baze podataka samo onih koji aktivno traže posao.

“Nakon te analize mi ćemo imati mnogo jasniju situaciju stanja tržišta rada u BiH imaćemo podatke, ja sam siguran o tome da u ovom trenutku u BiH 28% ljudi je nezaposleno da ta brojka ne prelazi više, a to iznosi od prilike oko 300 do 320 000 ljudi što nije dobro naravno, ali je puno bolje i puno je reprezentativnije u odnosu na statističke brojke koje idu čak do 46% – Adnan Delić, direktor Agenijce za rad i zapošljavanje BiH.

Samo je jedna dodirna tačka ključnih partnera u oblasti zapošljavanja.

“Uvjete za zapošljavanje stvara Vlada, parlament stvaranjem političkog ekonomskog i pravnog ambijenta za novi posao” – Ivica Nikačević, izvršni direktor Federalnog  zavoda za zapošljavanje.

“To je ono o čemu svi poslodavci govore, to je privlačenje stranih investitora koji zahtijevaju stabilan ekonomsko politički sistem, koji zahtijevaju uređeno tržište rada, a to je sve što mi u ovom trenutku nemamo” – Senaida Turkić, predsjednica Udruženja poslodavaca Zenica.

Zato će vjerovatno mladić sa početka ove priče i hiljade njegovih vršnjaka i naredne godine još biti na evidenciji nezaposlenih i svoju šansu tražiti na nekoj sličnom sjamu.

FTV/Visoko.co.ba