Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

17. redovna sjednica OV Visoko

vijecnici zakletva1Jučer je u Velikoj sali Općine Visoko održana 17.redovna sjednica Općinskog vijeća Visoko na kojoj je razmatrano 10 tačaka dnevnog reda. Sjednica koja je počela u 15:00 sati i ovaj put nije imala „normalno“ trajanje, pa je tako uz, na nekim tačkama, bespotrebno gubljenje vremena, završena nešto iza 23:00 sati. Bitno je spomenuti da su sve tačke, koje su bile na dnevnom redu, usvojene.

1. Izvod iz zapisnika sa 16. sjednice i Izvod iz zapisnika sa 2. tematske sjednice Općinskog vijeća Visoko. Usvojena sa 22 glasa ZA.

2. Vijećnička pitanja i inicijative

Izet Smajević (SBiH) – Inicijativa da se u okviru projekta SIDA u kojem je predviđeno 40.000 KM za saniranje otpada, organizuje pilot projekat o prikupljanju i sortiranju otpada u mjesnim zzajednicama, koje će se dobrovoljno prijaviti. Projekat bi trajao 6 mjeseci i za tu svrhu bi bili iskorišteni kontejneri ispred Vatrogasnog doma.

Vahid Ramić (SBB BiH) – Inicijativa da OV Visoko donese zaključak pomoću kojeg bi bilo naređeno nadležnoj službi da se izvedu geodetska snimanja svih puteva na općini, kako bi bilo moguće razvrstati te puteve kao privatne i javne.

Halim Dervišević  (BPS)– Inicijativa za dodjelu zemljišta u MZ Radovlje koje bi bilo korišteno za izgradnju sportskih objekata. Pitanje: Kada su i jesu li vršena ispitivanja stabilnosti Betonskog mosta, te u koliko jesu koliko je oštećenje istog? Da li je potrebna zabrana teretnog prometa i autobusa.

Elvir Špiodić (Nezavisni klub vijećnika) – Pitanje PU Visoko postoji li mogućnost da u danima vikenda jedna policijska patrola kontroliše izletište Ravne zbog opće sigurnosti izletnika? Pitanje: Načelnici i nadležnoj službi: Postoji li plan i kolike su mogućnosti da se provede uređenje izletišta Ravne?

Nevzeta Begić (SBB BiH): Pitanje: U čijoj nadležnosti je održavanje poligona za polaganje vozačkog ispita, koji je u vidno lošem stanju? Zašto nema stalnog ortodonta u Domu zdravlja?

Jasmin Omanović (SBB BiH): Zašto Općina nije izmirila dugovanja prema određenim privrednicima koji su zapošljavali pripravnike na pripravnički staž iako je njihov poslodavac sve obaveze izvršio na vrijeme?

Mirela Mateša Bukva (SDA): Pitanje na molbu građana MZ Gračanica – Da li se može povećati broj ljekara u porodičnoj ambulanti MZ Gračanica zbog evidentnog problema sa manjkom ljekara?

3. Nacrt odluke o izradi Urbanističkog projekta Centar u Visokom

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

Vođena je rasprava o ovoj tački dnevnog reda, a donesen je i zaključak po prijedlogu Izeta Smajevića da se do javne rasprave pozovu stručnjaci, te da se od njih zatraži korektivno rješenje u idejnom projektu i da se najbolje rješenje nagradi sa iznosom od 500 KM od strane Općine. Tačka dnevnog reda je usvojena sa 15 glasova ZA i 7 Uzdržanih.

4. Prijedlog odluke o utvrđivanju postojanja javnog interesa Općine Visoko za izgradnju elektroenergetskih objekata na rijeci Bosni na području općine Visoko

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

Tačka dnevnog reda broj 4.odnosno prijedlog odluke je usvojen sa 15 glasova ZA, 3 Protiv i 5 Uzdržanih.

5. Prijedlog odluke o izmjeni Poslovnika Općinskog vijeća Visoko

IZVJESTILAC: Salih Purišević, predsjednik Komisije za statut i propise

Na 5.tački dnevnog reda vođena je žustra rasprava o pomjeranju dosadašnje tačke 2 dnevnog reda Vijećnička pitanja i inicijative na posljednju tačku sjednica vijeća, nakon rasprave se pristupilo glasanju, a Prijedlog je usvojen sa 13 glasova ZA i 9 Protiv.

6. Prijedlog autentičnog tumačenja odredbe člana 26. Poslovnika Općinskog vijeća Visoko

IZVJESTILAC: Salih Purišević, predsjednik Komisije za statut i propise

Tačka broj 6 je usvojena sa 14 glasova ZA, 1 Uzdržanim i 7 Protiv

7. Prijedlog odluke o imenovanju dva člana Općinske izborne komisije Visoko

IZVJESTILAC: Džemil Halilović, predsjednik Komisije za izbor i imenovanja

I ova tačka dnevnog reda, kao i prethodne je usvojena uz 15 glasova ZA i 7 Uzdržanih, a Ilma Vranac i Jasna Zubić potvrđene kao članovi OIK-a Visoko.

8. Prijedlog odluke o kupovini suvlasničkog dijela nekretnine u izvršnom postupku

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

Usvojen Prijedlog sa 14 glasova ZA, 7 Uzdržanih i jednim protiv.

9. Informacija o bespravnoj sječi šume na području općine Visoko

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

Nakon izvještaja i informacija o bespravnoj sječi šume na području visočke općine, Izvještaj sa određenim zaključcima usvojen jednoglasno sa 22 glasa ZA.

10. Informacija o lokacijama javnih površina za postavljanje ljetnih bašti i visini naknade

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović i Edina Ahmetović, pomoćnice načelnice

Informacija usvojena jednoglasno uz 22 glasa ZA.