Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

“Zašto smo u ovoj situaciji? Pa zato što lokalna vlast nema jasnu viziju, niti je kad imala”

jashodelaAdnan Delić, direktor Agencije za rad i zapošljavanje BiH u opširnom intervjuu za Visoko.co.ba govori o nedavnoj posjeti Državi Katar sa dr.Zlatkom Lagumdžijom, mogućem zapošljavanju naših državljana u ovoj zemlji, eventualnom otvaranju Centra za prekvalifikaciju radnika u Visokom, izlasku iz OO SDA Visoko i o tome zašto nije bio kandidat ove stranke za načelnika na prošlim izborima, odnosu sa lokalnom vlašću, prelasku u SDP, razočarenju u današnje političko Visoko bez povoljnog ambijenta za privrednike …

Nedavno ste sa ministrom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatkom Lagumdžijom boravili u Državi Katar gdje je potpisan Sporazum između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Države Katar o regulisanju zapošljavanja državljana BiH u Državi Katar. Kao direktor državne agencije za zapošljavanje možete li nam reći šta to konkretno znači za BiH

Kao prvo, želim da zahvalim na pozivu u redakciju Vašeg portala, jedinog neovisnog i objektivnog medija na području naše Općine Visoko. Što se tiče potpisivanja Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Države Katar o regulisanju zapošljavanja državljana BiH u državi Katar, mogu reći da sporazum predstavlja pravni okvir za zapošljavanje naših državljana na tržištu rada Katara, uz garancije Bosne i Hercegovine i Države Katar.

Naime, svaki ugovor o radu između katarskog poslodavca i radnika iz BiH bit će ovjeren od strane Ambasade Države Katar te Agencije za rad i zapošljavanje BiH, što daje pravnu sigurnost radnika iz BiH i uživanje svih prava iz radnopravnog statusa.

To znači, da će radnici iz Bosne i Hercegovine potpisivanjem ugovora o radu, definisati zagarantovanu visinu plate, obavezu poslodavca za isplaćivanje jedne plate unaprijed, plaćeni avioprijevoz do Katara, obezbjeđen smještaj i hranu, plaćeno odsustvo za vrijem 4 državna praznika te plaćenu aviokartu za dolazak u Bosnu i Hercegovinu, itd.

Sama činjenica da Država Katar u naredne dvije godine planira zaposliti novih 500.000 radnika, smatram da je ovo dobra prilika za mnoge nezaposlene ljude iz BiH (svih profila i zanimanja) da pronađu adekvatno zaposlenje u Kataru i ostvare jedno od osnovnih ljudskih prava, pravo na rad.

Na kraju bi još spomenuo i intezivne i kvalitetne razgovore ministra vanjskih poslova BiH dr. Zlatka Lagumdžije sa mnogim predstavnicima vlasti Države Katar, a koji su rezultirali i formiranje investicionih fondova za Bosnu i Hercegovinu, te otvaranje tržišta Katara za privredne subjekte iz Bosne i Hercegovine.   

dela katar

Kada smo kod zapošljavanja, u Visokom je također održan jedan okrugli sto na kojem je prisustvovao i federalni direktor agencije za zapošljavanje, tada se moglo čuti kako bi uskoro trebalo doći do realizacije projekta prekvalificiranja radnika što bi podrazumijevalo da u nekim gradovima budu otvoreni tzv. centri za prekvalifikaciju. Ima li Visoko kapaciteta da jedan takav centar bude i ovdje kod nas i koji su preduslovi.

Da, na okruglom stolu u organizaciji Foruma mladih OO SDP Visoko razgovaralo se između ostalog o tome da skoro 30 % nezaposlenih ljudi u Bosni i Hercegovini nema adekvatno ili čak nikakvo zanimanje, te vrlo slabe vještine i kompetencije potrebne za tržište rada. To nama, koji se bavimo tržištem rada i radom sa nezaposlenim ljudima uveliko otežava jednu od naših osnovnih zadaća, a to je pronalazak zaposlenja za takvu kategoriju nezaposlenih ljudi. Kako bi ta kategorija nezaposlenih ljudi bila pripremljena za tržište rada, bila konkurentna u svom zanimanju, i na kraju poželjna radna snaga poslodavcu, za njih se mora pripremiti obuka, prekvalifikacija ili dokvalifikacija. Prekvalifikacija, dokvalifikacija i obuka u svim normalnim zemljama u svijetu vrši se kroz centre za obuku koji su u sklopu službi za zapošljavanje. Nažalost, za sada postoji samo jedan takav centar i to u Bihaću, a naš plan je u Bosni i Hercegovini otvoriti više takvih centara. S obzirom da sam više puta javno pominjao kako bi volio da takav centar bude u Visokom, koristim i ovu priliku da ponovim ovu svoju želju i namjeru za otvaranje edukativnog centra u Visokom.  

Visoko definitivno ima kapacitete, a i potrebe za jednim takvim centrom, a jedini uslov koji treba ispuniti lokalna vlast jeste da imovinom učestvuje u projektu vrijednom 1.200.000,00 EUR, a koji bi podrazumjevao od lokalne vlasti obezbjeđenje upravne zgrade u kojoj bi bile napravljene učionice, spavaonice i kancelarije za zaposlene, te jedne hale oko 500 m2, za praktičnu obuku.

Sa druge strane mi ćemo kroz projekt obezbijediti dovođenje svih objekata u funkciju, nabavku cijelokupne opreme, obuku instruktora za pružanje obuka, kroz module za preko 30 zanimanja potrebnih na tržištu rada u BiH.

Da li aktuelna vlast zna prepoznati važnost funkcije na kojoj se nalazite i da li imate neke kontakte sa istim, a iz kojih bi Visoko moglo imati neke koristi, konkretno mislim na zapošljavanje?

Koliko aktuelna vlast prepoznaje važnost fukcije koju obnašam, pa i kontakte koje imam širom svijeta, najbolje govori podatak da nikada nisam pozvan od strane aktuelne vlasti u Visokom ni na jedan, kulturni, društveni,sportski,  ekonomski ili bilo kakav drugi događaj, što mene kao stanovnika općine Visoko zaista i ne čudi, ali čovjeka koji može na neki način pomoći lokalnoj zajednici i masi nezaposlenih u istoj, sa druge strane zabrinjava. Samo jednom sam bio pozvan na sastanak kod općinske načelnice i na isti sam se rado odazvao. Međutim, iako je sastanak prošao korektno i uz otvaranje mnogih tema, nije se završio konkretnim stvarima i prijedlozima za neku vrstu buduće saradnje. Kada govorimo o zapošljavanju stanovnika općine Visoko, mi u Agenciji imamo tim ljudi koji je prošao sve vrste obuka za pisanje i kandidiranje projekata prema Europskoj uniji, a spremni smo sarađivati sa svakom lokalnom zajednicom u izradi projektnih prijedloga i kandidiranju istih.

Kroz program pretpristupne pomoći Bosni i Hercegovini IPA 2014-2020, PROGRESS i mnoge druge fondove, mogu se kroz kvalitetne projekte privući stotine miliona EUR-a pomoći u oblasti zapošljavanja, socijalne uključenosti, razvoja malih i srednjih preduzeća, obrazovanja itd. Smatram da zajedno trebamo raditi na razvijanju naše općine, zaopošljavanju velikog broja ljudi u Visoko, ali kroz jasan vid saradnje, obaveza i odgovornosti. Napomenuo bi da je pokretač razvoja i zapošljavanja, u svim razvijenim svjetskim zemljama upravo bila lokalna zajednica, koja kroz nadležnosti, strategiju i mehanizme kojima raspolaže, je u velikoj prednosti u odnosu na više nivoe vlasti u Bosni i Hercegovini. 

adnan delic by visokocobaŽivite u Visokom, pratite društveno-političku scenu, Visoko izgleda potpuno depresivno, a brojke sa biroa za zapošljavanje su obeshrabrujuće. Prevent je firma koja zapošljava najveći broj Visočana, da nije tako vjerovatno bi bili u potpunom ambisu. Šta mislite zašto smo u situaciji u kojoj jesmo po pitanju zapošljavanja za razliku od gradova u okruženju, a evidentno je da i Prevent sve češće pojedine dijelove svojih proizvodnih pogona iseljava iz Visokog? 

Nažalost, činjenica je da je Visoko bez imalo preuveličavanja u najtežem periodu od završetka rata pa na ovamo i po pitanju investicija, zapošljavanja, razvoja, pa na kraju krajeva i kulturnih te sportskih aktivnosti.

Svjedoci smo propadanja velikih privrednih giganata sa područja općine Visoko, te bez jasne strategije i vizije lokalne vlasti u pružanju svih vrsta pomoći domaćim privrednicima u transformaciji i prilagođavanju modernoj tržišnoj ekonomiji. U centru grada imate prijeratne stambene, pa i poslovne zgrade koje su ruglo grada, a prije svega sramota lokalne vlasti.

Zašto smo u ovoj situaciji? Pa zato što lokalna vlast nema jasnu viziju, niti je kad imala, u kojem pravcu općina Visoko treba da ide.

Visokom je neophodna strategija privrednog razvoja, koja će se bazirati na maksimalno dva segmenta razvoja, da li je to tekstilna industrija, stočarstvo, vočarstvo, poljoprivreda, turizam, zanatstvo, usluge…, to uopće nije važno, bitno je da strategije bude postavljena na stručnom osnovu i da jasno kaže na ćemu se bazira razvoj općine.

Kad se odredi strategija i ozbiljno pristupi akcionom planu za realizaciju strategije, onda je to pravi put na kojem nas očekuje usklađivanje obrazovnog sistema sa potrebama domaćih poslodavaca, otvaranje velikog broja radnih mjesta, povećan priliv sredstava u budžet itd.

Mislim, da Visokom treba malo više lokalpatriotizma, ali u pravom smislu te rijeći, a ne deklarativno što imamo priliku da ćujemo svakodnevno u našem gradu.     

Bili ste politički angažovani u OO SDA Visoko, 2012. godine dovodili ste se u vezu i kao mogući kandidat ove stranke za načelnika općine. Međutim, nedugo nakon lokalnih izbora javno i transparentno ste zatražili ispisnicu iz OO SDA Visoko. Zašto?

Na početku da jasno kažem kako nisam nikada bio politički angažovan u OO SDA Visoko, te da sam tražio javno brisanje iz evidencije članstva prije lokalnih izbora, a ne nakon njih. Mislim da ste na pravi način definisali stvar kad ste rekli da sam se dovodio u vezu kao mogući kandidat ove stranke za načelnika općine. Zaista je to tako i bilo, moje ime se dovodilo u konktest cijele priće, a bez ozbiljnog razgovora na tu temu sa predstavnicima OO SDA Visoko.

Postupajući po svom vlastitim principima, bez obzira što sa mnom niko nije obavio konkretan razgovor o toj temi, ja sam predsjedniku OO SDA Visoko, gospodinu Halimu Zukiću uručio platformu za lokalne izbore sa vizijom i ciljevima koje sam smatrao potrebnim lokalnoj zajednici.

Nakon toga, bukvalno sam izopčen iz svih aktivnosti i dešavanja na području Općine Visoko, što jasno daje do znanja da su se lokalni političari poigrali mojim imenom, bez ozbiljne namjere biranja kandidata za načelnika sa boljom platformom, vizijom i ciljevima.

Jasno je da im je moje ime trebalo u tzv. reformi stranke i tzv. izboru kandidata za općinskog načelnika, koje je provedeno na način koji samo oni znaju.

Ono što bi još dodao, a vezano je za Vaše pitanje, je to da je cijela predizborna priča OO SDA Visoko i dovođenje moga imena u taj konktekst jedna obična farsa i jeftina predstava novopečenih režisera.

Kako nisam želio, niti ću kada želiti učestvovati u nečemu što nema osnove u korektnosti, zdravoj komunikaciji, razmjeni mišljenja i zajedničkom cilju, zatražio sam brisanje iz članstva OO SDA Visoko, te na taj način stavio tačku na taj period moga života. 

delajashoKakav je Vaš trenuti stav o OO SDA Visoko, odnosno kako vidite aktuelnu vlast, tačnije koaliciju SDA/SBiH koji sa 14 vijećnika i mjestom načelnika kroje sudbinu Visokog i najavljuju velike reforme kroz javni sektor, izgradnju hidroelektrana, promjene urbanističkog plana užeg gradskog jezgra i projekt vodosnabdijevanja cijele općine sa izvorišta Vrutak? 

Ono što bi bilo bolje postaviti pitanje OO SDA Visoko kako oni sebe vide? Mislim da ni oni sami ne bi znali odgovor na to pitanje bez obzira na velike najave reformi kroz sve sfere društveno političkog i ekonomskog života Općine Visoko.  

Mislim da su reforme uvijek dobra stvar, kada je iskrena namjera u pitanju, a što se tiče naših lokalnih reformi ne treba biti nešto posebno pametan pa da znaš kako će to završiti. Što se tiče OO SDA Visoko i njenog rukovodstva, oni definitivno nisu otvorili sve karte i u ovom momentu je zaista teško ocijeniti u kojem pravcu ide njihova politika i šta je krajnji cilj svih ovih procesa, a vrijeme će pokazati. Poznajem mnogo dobrih i čestitih ljudi unutar te stranke i nadam se da ti ljudi neće vođenje politike u pravcu zadovoljavanja ličnih potreba i interesa.

Ono što fali rukovodstvu OO SDA Visoko, a mislim da ga nikada neće ni imati, je mnogo više demokracije i opštedruštvene odgovornosti spram građana općine Visoko. Svima nam je poznat primjer i sudbina projekta ministra Husića, a koji se odnosio na dovođenje vode u Gračanicu i okolna mjesta, kada je lokalna vlast paranoično zaustavila cijeli projekt, jer su u svojim glavama isti zamislili kao svoj poraz, a ne kao višegodišnju potrebu tog stanovništva i svedruštvenu korist.

Takve stvari ne smiju se dešavati u općini Visoko, jer više definitivno nemamo pravo na pogreške.

Jeste li kao stanovnik Visokog zadovoljni onim što je uradila aktuelna vlast u proteklih 17 mjeseci i šta je ono na čemu im recimo zamjerate, a šta bi možda pohvalili?

Ja zaista, iako se trudim da uočim neke pozitivne promjene, u ovom trenutku ne vidim svjetlo na kraju tunela, ne vidim pozitivan pristup, ne vidim stvaranje ugodnog poslovnog ambijenta, ne vidim otvaranje većeg broja radnih mjesta, ne vidim podršku općine sportskim kolektivima iz Visokog, studentima, ljudima iz ruralnih dijelova grada, arheološkim istraživaćima i ne vidim ništa od onoga što je tako jasno obećavano u predizbornim nastupima i u onom čuvenom predizbornom spotu.

Sa druge strane vidim iz dana u dan sve veće probleme običnih ljudi, neimaštinu, glad, depresiju, želju za odlaskom u inostranstvu, jer me svakodnevno ljudi na ulici zaustavljaju i traže posao vani. Vidim također i divlje deponije na svakom koraku, katastrofalne saobraćajnice kroz užu jezgru grada, svakodnevno zatvaranje prodavnica u širom BiH poznatoj trgovačkoj čaršiji Visoko, sve one druge stvari koje bole svakog stanovnika općine Visoko.

Naravno, treba pohvaliti otvaranje ambulante u Moštru i pravljenje kulturnog centra u Prijekom, ali smatram da stanovnicima općine Visoko treba dati prije svega, posao, dostojnu plaću, vedriji ambijent, zdraviju sredinu, više sportskih događaja i jasnu perspektivu, koju nažalost u ovom trenutku najveći broj građana općine Visoko nema.

Lokalna vlast mora iskoristiti geostrateški položaj Visokog, na način da Visoko bude privredno turistički centar, te poželjno mjesto za investiranje, kao i turistička destinacija kako velikih gradova iz okruženja (Sarajevo, Zenica), tako i šire, jer Visoko zaista ima dugoročnu perspektivu.

dela lagumdzija

Nakon što ste istupili iz OO SDA Visoko bili ste jako poželjna politička figura drugim strankama iz više razloga, od porodičnog backgrounda do funkcije koju obnašate. Da li ste pristupili nekoj od stranaka i zašto?

Da ja sam pristupio SDP-u Bosne i Hercegovine.

Odgovor je vrlo jednostavan, u SDP-u Bosne i Hercegovine, postoji jasna vizija i vrlo kreativna politika koja nažalost u ovom nacionalnom ludilu u Bosni i Hercegovini u ovom trenutku ne može zaživjeti u pravom smislu rijeći, postoji jasan socijalni pristup svakom pojedincu, to je partija koja je jedina multinacionalna i sastavljena od svih konstitutivnih naroda u BiH i ostalih, te kao takva, po mome mišljenju najjače oružje za očuvanje identiteta i teritorijalnog suvereniteta Bosne i Hercegovine.

I što ne reći da mi je rukovodstvo SDP-a BiH mnogo pomoglo, i to bezuvjetno u jednom izuzetno teškom periodu moga života.

U organizaciji OO SDP-a Visoko bili ste aktivni na nekoliko sastanaka. Kakav je Vaš trenutni odnos sa općinskom organizacijom ove stranke i kako gledate na promjene unutar iste, odnosno imate li neko mišljenje o novom predsjedniku Muhamedu Husiću i njegovim najbližim saradnicima koji su uz BPS jedina stvarna opozicija u Visokom?

Kad je u pitanju OO SDP-a Visoko smatram da je to jedina prava i iskrena opozicija aktuelnoj vlasti u Visokom i da je kroz svoj dosadašnji rad u novom sazivu općinskog vijeća, pokazala da za Visoko u političkom smislu ima nade, da postoje neki mlađi, iskreniji, pametniji i dobronamjerniji političari koji će sigurno probuditi ovo uspavano Visoko, i kroz jasnu politiku već 2016. godine kazniti lokalnu vlast apsolutnom pobjedom. Ubijeđen sam da je Visoko za to spremno, jer postoji veliki broj ljudi koji Visoko zamišljaju drugačije i koji imaju svoje mišljenje i ubjeđenja, bez obzira na pritiske, spletke i laži koji se svakodnevno kuhaju u nekim avlijama.

Što se tiče predsjednika OO SDP Visoko gospodina Muhameda Husića, smatram da je pravi izbor za predsjednika, da je čovjek iz naroda, sa kreativnim idejama i modernim pristupom te da će kroz uključivanje i animiranje što većeg broja ljudi u zajedničku politiku koja će podrazumijevati direktnu saradnju sa običnim čovjekom doprinijeti toj apslutnoj pobjedi 2016. godine u Visokom. Ja mu dajem apsolutnu podršku i pomoć u ostvarenju tog cilja.

jasho dela 1

 Izborna je godina, kakva su Vaša predviđanja na državnom nivou i u našem ZDK gdje je prije četiri godine SDP tijesno pobijedio SDA?

Iako će ova izborna godina biti narodski rečeno “najprljavija”, sasvim sigurno će iskristalisati političku scenu u Bosni i Hercegovini. Kad su u pitanju probosanske partije, moje prognoze su da će največi broj glasova odnijeti SDP i SDA. Dakle, tijesnu pobjedu u ZE-DO kantonu ostvarit će SDP ili  SDA, kao i na nivou Bosne i Hercegovine. I za kraj bih rekao da u probosanskoj politici nema više mjesta za prepucavanja, obračune i politikanstva i obaveza će biti da dvije najjače stranke u BiH SDP i SDA usaglase zajedničke interese po pitanju države Bosne i Hercegovine i da napokon ovu državu povedu naprijed, ka NATO-u i evropskim inegracijama.