Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Potpisan sporazum sa Lokalnim volonterskim servisom

lvs vmVijeće mladih općine Visoko je danas u prostorijama udruženja „Damar omladine“ potpisalo sporazum o razumijevanju i saradnji sa Lokalnim volonterskim servisom koji djeluje u prostorijama ovog udruženja. Krovna organizacija mladih na našoj općini ovime želi podržati ovaj projekt, te omogućiti učesnicima svojih narednih aktivnosti da svoje volontiranje na adekvatan način registruju i upišu kao moguće radno iskustvo, u skladu sa Zakonom o volontiranju FBiH.

Uloga LVS-a je da aktivno sarađuje sa drugim nevladinim organizacijama i javnim institucijama u cilju kreiranja potrebnih volonterskih pozicija i programa na kojima su volonteri angažovani, te na taj način direktno utiče na stvaranje balansa između ponude i potražnje za volonterskim uslugama.

Ono što je potrebno da biste postali volonter Lokalnog volonterskog servisa jeste popuniti upitnik sa ličnim podacima, obrazovanjem, radnim statusom, vještinama koje posjedujete, iskustva koja posjedujete, te naravno i područje interesovanja za pružanje volonterskih usluga. Radno vrijeme LVS-a je svaki radni dan od 09:00h do 15:00h. LVS je smješten u kancelarijama Udruženja „Damar omladine“ koje se nalaze u zgradi BTS-a, Bakračeva br.1.