Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Ljubav Visokog i Banja Luke kroz Vrutak i urbanistički projekt Centar

ima neka tajna vezaSlučajno ili ne, dva najvažnija projekta, zapravo pokušaj rješavanja problema vodosnabdijevanja u Visokom i promjena izgleda centra grada, pripala su firmama iz Banja Luke. Istraživanja na izvorištu Vrutak radila je firma “IBIS – inženjering” i njihovi rezultati su pokazali sve suprotno dosadašnjim tvrdnjama iz JKP “Visočica” iako i tada dok smo istraživali cijelu pozadinu priče oko kapaciteta izvorišta Vrutak iz JKP “Visočica” sugerirali su nam da provjerimo zašto baš ova firma vrši istraživanja pored instituta u Sarajevu i Tuzli.

Najnoviji materijali za narednu sjednicu OV Visoko ponudili su nam novi arhitektonski izgled Visokog, koji će biti ponuđen vijećnicima na usvajanje, što će se svakako desiti bez obzira šta mislilo onih 11 vijećnika koji nisu SDA i SBiH. Simptomatično je pregledom dokumenata da je i posao prijedloga novog izgleda Visokog pripao također firmi iz Banja Luke, ovoga puta radi se o INSTITUTU ZA GRAĐEVINARSTVO „IG“ Banja Luka, koji je kao najpovoljniji ponuđač  ponudio najnižu cijenu tehnički zadovoljavajuće ponude u skladu sa članom 46. Zakona o javnim nabavkama. Još interesantnije je da se ovim povodom, a nakon našeg teksta objavljenog jučer javila skupina arhitekata i građevinaca iz Visokog koji tvrde da se radi o plagijatu i da su oni autori rješenja koje su dobili vijećnici u najnovijim materijalima.

Bilo bi interesantno u cilju transparentnosti trošenja javnog proračuna i odgovornosti prema građanima da neki od vijećnika postavi pitanje o visini iznosa koji je Općina platila ili će platiti i “IBIS – inženjeringu” u slučaju Vrutak kao i Institutu za građevinarstvo “IG” Banja Luka u prijedlogu novog izgleda Visokog. Jer je očito za između Visokog i Banja Luke ima neka tajna veze kao u istoimenoj pjesmi.