Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

17.sjednica OV Visoko u petak 25.aprila

velika sala opcine visokoNa osnovu člana 52. Poslovnika Općinskog vijeća Visoko («Službeni glasnik općine Visoko», broj 7/08 i 6/11) sazivam 17. sjednicu Općinskog vijeća Visoko.

Sjednica će biti održana 25.4.2014. godine (petak) u Velikoj sali Općine Visoko, sa početkom u 15 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći D N E V N I R E D

1. Izvod iz zapisnika sa 16. sjednice i Izvod iz zapisnika sa 2. tematske sjednice Općinskog vijeća Visoko

2. Vijećnička pitanja i inicijative

3. Nacrt odluke o izradi Urbanističkog projekta Centar u Visokom

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica naćelnice

4. Prijedlog odluke o utvrđivanju postojanja javnog interesa Općine Visoko za izgradnju elektroenergetskih objekata na rijeci Bosni na području općine Visoko

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

5. Prijedlog odluke o izmjeni Poslovnika Općinskog vijeća Visoko

IZVJESTILAC: Salih Purišević, predsjednik Komisije za statut i propise

6. Prijedlog autentičnog tumačenja odredbe člana 26. Poslovnika Općinskog vijeća Visoko

IZVJESTILAC: Salih Purišević, predsjednik Komisije za statut i propise

7. Prijedlog odluke o imenovanju dva člana Općinske izborne komisije Visoko

IZVJESTILAC: Džemil Halilović, predsjednik Komisije za izbor i imenovanja

8. Prijedlog odluke o kupovini suvlasničkog dijela nekretnine u izvršnom postupku

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

9. Informacija o bespravnoj sječi šume na području općine Visoko

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

10. Informacija o lokacijama javnih površina za postavljanje ljetnih bašti i visini naknade

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović i Edina Ahmetović, pomoćnice načelnice

Uz poziv za sjednicu dostavljaju vam se materijali za predloženi dnevni red.

Molim Vas da sjednici neizostavno prisustvujete, a u slučaju spriječenosti da obavijestite sekretara Općinskog vijeća Visoko, na telefon broj 032/732-502.

PREDSJEDAVAJUĆA

Općinskog vijeća Visoko

Mirela Mateša Bukva, s.r