Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Masovno krčenje šume i bespravno zauzimanja šumskog zemljišta na lokalitetu MZ Dobrinje podružnica Buzići

mz dobrinje bespravna sjeca sume1Na adresu Uprave Društva JP ŠPD ZDK Zavidovići d.o.o. grupa građana MZ Dobrinje Podružnica Buzići je poslala dopis-urgenciju za poduzimanje mjera kako pišu iz naše nadležnosti protiv masovnog krčenja šume i bespravnog zauzimanja šumskog zemljišta na lokalitetu “Pode” i ostalim koje taksativno navode. S obzirom da dopis nije potpisan i nema pečata Savjeta MZ Dobrinje, kontaktirali smo predsjednika MZ Dobrinje, Suada Krehića koji ne zna ništa o dopisu jer ga niko nije kontaktirao, a niti potpresjednika koji je iz Buzića. Nama je poznato da je to masovna pojava na svim terenima na Općini Visoko i uskoro će uslijedit i odgovor iz Uprave na adresu MZ Dobrinje, ko je nadležan i ko treba da evidentira i procesuira počinioce -“uzurpatore”.

“Napominjem da sam sa dvije informacije upućene načelnici i Vijeću upoznao iste ko je po čl.49 Zakona o šumama ZDK “NADLEŽAN” za čuvanje i zaštitu šuma i šumskog zemljišta od svih mogućih bespravnih radnji i iste su objavljene na Visoko.co.ba , pa ću ponovit još jednom: Kantonalna Uprava za šumarstvo Zenica i njena direktorica Nevzeta Elezović, sa svojim odjeljenjem u Visokom čiji je šef Mirsad Dučić, su jedini “NADLEŽNI” i sve što se dešava iz problematike bespravnih sječa i zauzimanja šumskog zemljišta treba da upućujete njima, njihov “nadređeni ministar je Bojan Bošnjak iz Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK. Drago mi je da ljudi ukazuju i reaguju i tako potvrđuju istinitost svega onoga o čemu sam pisao i na šta upozoravam pa makar i na pogrešnu adresu da li namjerno ili iz neznanja, nije važno. Važno je da se konačno zna ko je dužan da čuva šumu i sprječava sve ovo što se dešava i da se počne sa zaustavljanjem ovog zla koje u konačnici nije dobro ni za koga bez obzira na političku pripadnost i opciju. Na rješavanju ovog problema moramo biti svi jedinstveni i svako na svoj način dati svoj doprinos u zaštiti šume bez koje nam nema života. Želio bih ovom prilikom da se zahvalim jedinom nezavisnom portalu u Visokom, Visoko.co.ba, što uvijek objavi sve što napišem i ne samo ja nego bilo ko, ko mu se obrati, šteta je što ostali visočki portali nisu preuzeli one dvije informacije upućene načelnici i vijećnicima u kojima ukazujem na problem bespravnih sječa i uzurpaciju državnog zemljišta, te citiram čl.49 ZOŠ-a ZDK u cijelosti, a koji detaljno pojašnjava ko čuva šumu kako i na koji način i kako da se sve ovo što prije zaustavi, pa bi mnogi koji možda prate samo te portale bili bolje informisani i tako realnije i objektivnije mogli samostalno sagledat bit ovog problema. Umjesto toga ostali lokalni radije objavljuje neutemeljene i neprovjerene klevete i laži, ali to me neće pokolebat i obeshrabrit u daljoj borbi za istinu i razotkrivanju svega onoga što šteti Visokom i što je protiv interesa običnih ljudi naših sugrađana, a o naručiocu, redaktoru i autoru klevete o meni, konačni sud će dati istražni organi i Sud” – izjavio je za Visoko.co.ba Ragib Vranac.