Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Mirha Duraković odbila mjesto pomoćnika načelnika u Službi za privredu, razvoj, budžet i finansije

opcina visoko nakon protestaOpćina Visoko još uvijek zvanično funkcioniše bez pomoćnika načelnika u Službi za privredu, razvoj, budžet i finansije. Nakon što je Edina Ferizović koja je obnašala tu funkciju prebačena na mjesto pomočnika načelnika u Službi za društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu i raseljena lica ovo mjesto je upražnjeno. Kako nezvanično saznaje Visoko.co.ba ova pozicija je bila ponuđena Mirhi Duraković koja istu funkciju nije prihvatila.

U međuvremenu u Općini je aktuelno upošljavanje novih volontera i njihova adaptacija, a posebno je interesantno i popunjavanje radnih mjesta po konkursu koji je objavljen, a koji smo mi popunili i objelodanili prije nego je i zvanično objavljen. S tim da će biti malih otklona, naime na mjestima gdje podobni nisu ispunjavali kriterije, na štetu drugih koji jesu zadovoljavali kriterije, konkurs je poništen. Postoje indicije da se za neke kandidate odlazilo u Zenicu po literaturu i pitanja koja će biti prilikom eliminacije tako da se ništa ne prepušta slučaju u akciji kodnog imena “nepotizam bez granica”. Kako saznajemo do sada sve ide bez problema po spisku kako smo i objavili. Naše pretpostavke izgledaju ovako:

01. Pomoćnik načelnice u Službi za opću upravu i inspekcijske poslove – Edina Ahmetović

02. Šef Odsjeka za finansije u Službi za finansije, privredu i lokalni ekonomski razvoj – 1 (jedan) izvršilac – Belma Čengić 

03. Šef Odsjeka za lokalni ekonomski razvoj u Službi za finansije, privredu i lokalni ekonomski razvoj – Emir Fejzović

04. Stručni saradnik za informaciono-komunikacione tehnologije u Službi za poslove Općinskog načelnika – Almin Halilović

05. Stručni saradnik za poslove inspekcije u Odsjeku za inspekcijske poslove u Službi za opću upravu i inspekcijske poslove – Mirzeta Burko (PONIŠTEN KONKURS NA ZAHTJEV OPĆINE)

06. Stručni saradnik za radna tijela Općinskog vijeća u Službi za poslove Općinskog vijeća – Muhamed Halilbegović

07. Pomoćnik načelnice u Službi za urbanizam, stambeno – komunalne poslove i katastar nekretnina – Nidžara Hadžiomerović

08. Šef Odsjeka za urbanizam i prostorno planiranje u Službi za urbanizam, stambeno – komunalne poslove i katastar nekretnina – Jasna Zubić 

09. Stručni saradnik za poslove lokalne uprave u Službi za poslove Općinskog načelnika – Dinka Omanović

10. Stručni saradnik za normativnu djelatnost i ljudske resurse u Službi za poslove Općinskog načelnika – Amila Koso

11. Stručni saradnik za mjere zaštite i spašavanja u Službi civilne zaštite – Suada Rizvanović.

 

Uskoro će biti objavljena i dva konkursa za dva pravnika, da budemo još precizniji dvije pravnice. Ubrzava se jedan odlazak u penziju kako bi na upražnjeno mjesto mogla doći bivša volonterka i supruga jednog od vijećnika, kao i bliža rodica “prebjegulje” iz famozne Munibove liste za Visoko, što je zapravo odrađivanje duga za “glas/ruku” u OV Visoko.

Visoko ide naprijed, sve kako treba i sve po zakonu, kako smo i navikli do sada.

{youtube}boxzIzrNVq4{/youtube}