Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

“Ovo je nešto na čemu se sve više stiče dojam zaista političke igre preko mojih leđa”

senka-balordaU Općinskom sudu Zenica počeo je glavni pretres u predmetu koji Kantonalno tužiteljstvo ZDK vodi protiv prim.dr. Senke Balorda, aktulene ministrice zdravstva ZDK u ostavci. Optužnica ministricu Balorda tereti za zloupotrebu položaja i ovlaštenja u vezi sa postupkom izbora jednog člana Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja.

Optužena ministrica Balorda je prema navodima optužnice, kao ovlašteni predlagač Vladi ZDK dostavila prijedlog o imenovanju kandidata Hidajeta Jabandžića, za člana Upravnog odbora u Zavodu zdravstvenog osiguranja ZDK iako se Jabandžić nije nalazio na listi kandidata za ovo upravno tijelo već na listi za Upravni odbor Zavoda za bolesti ovisnosti ZDK. Kandidatima za pozicije u Upravnom odboru Zavoda zdravstvenog osiguranja, među kojima je bio i Salih Herceg, tako je povrijedila pravo da budu birani u to tijelo. Salih Herceg je podnio krivičnu prijavu, nakon koje je uslijedila i optužnica.

“Vi imate prijavu, imate intervju, imate komisiju, imate kriterije, sve to izgleda lijepo činovnički, međutim suština je da dođu gotova imena, ovdje samo stranka da svoja imena, ova komisija uklopi i to je sva priča. Ja hoću od danas da to prestane” – Salih Herceg, podnositelj krivične prijave.

Herceg, naime, aludira na činjenicu da su optužena ministrica i izabrani kandidat iz iste političke opcije, većinskog SDP-a u ZDK. U dokaznom postupku na jučerašnjem ročištu, pored oštećenog Hercega saslušana su još tri svjedoka optužbe, među kojima i Hidajet Jabandžić jedan od izabranih kandidata. Optužena ministirca je komentirajući tok suđenja, izjavila da je, postupajući u skladu sa Zakonom o ministarskim i vladinim imenovanjima, na osnovu izvještaja Vladine Komisije za izbor članova upravnih odbora u pet zdravstvenih ustanova, bila predlagač privremenih članova upravnih odbora o čijem je izboru odluku donijela Vlada ZDK.

Ovo je nešto na čemu se sve više stiče dojam zaista političke igre preko mojih leđa iz razloga što se ja optužujem za stvari koje su u domenu Vlade ZDK – Senka Balorda, optužena ministrica zdravstva ZDK u ostavci.

Dokazni postupak u glavnom pretresu protiv optužene ministrice Balorda bit će nastavljen 16. aprila, saslušavanjem svjedoka odbrane.

Federalna.ba/Visoko.co.ba