Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Adnan Delić sa dr.Zlatkom Lagumdžijom u Kataru

adnandelicoslobodjenjeU ponedjeljak, 7. aprila 2014. godine ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine prof. dr. Zlatko Lagumdžija će potpisati Sporazum između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Države Katar o reguliranju zapošljavanja državljana Bosne i Hercegovine u Državi Katar. Pored ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine u visokoj delegaciji Bosne i Hercegovine bit će i direktor Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine Adnan Delić. Prvi radni sastanak delegacije će imati već u subotu 5. aprila, gdje će se razgovarati o samoj implementaciji Sporazuma.

Sporazum o zapošljavanju sa Državom Katar otvara vrata radnicima i nezaposlenim osobama iz Bosne i Hercegovine da se zaposle u Kataru u skladu sa radnim ponudama i potrebama za radnom snagom u ovoj državi. Posebno ohrabruje činjenica da prema procjenama Ministarstva rada Države Katar ovoj državi do 2016. godine je potrebno 500.000 novih radnika, te se nadamo da će i građani Bosne i Hercegovine naći svoje mjesto na tržištu rada Katara. Također, Agencija za rad i zapošljavanje BiH izražava optimizam da će Sporazumom biti traženi radnici svih kvalifikacionih okvira, te da će postojanje Sporazuma voditi i povećanju angažmana naših kompanija u Državi Katar, a posebno na projektima vezanim za infrastrukturu.

Sporazum predviđa zapošljavanje radnika iz Bosne i Hercegovine na period od godinu dana uz mogućnost produženja ugovora. Radnicima iz BiH Sporazumom se jamči plata, otpremnina, prevoz iz BiH i povratak u BiH, plaćena povratna karta tokom odmora, zdravstvene usluge, smještaj.

Za sprovođenje Sporazuma u Bosni i Hercegovini nadležna je Agencija za rad i zapošljavanje BiH, a u Državi Katar Ministarstvo rada države Katar.

Sporazum će stupiti na snagu nakon što prođe procedure ratifikacije u obje države.