Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Muhamed Kadić novi predsjednik udruženaj građana invalida rada

skupstina invalida radaU Maloj sali Općine Visoko upriličena je redovna Izvještajno –Izborna skupština Udruženja građana invalida rada (UGIR) općine Visoko. Uz prisustvo 17 od pozvanih 18 delegata prezentirani su i usvojeni Izvještaj o radu i Finansijski izvještaj sa izvještajem Nadzornog odbora koji oslikavaju težnju ovog udruženja da radi u interesu populacije osoba sa invaliditetom posebno kategorije invalida rada koje u osnovi i okuplja u svome članstvu. Taskativno pobrojane aktivnosti u radu oslikavaju domaćinsko raspolaganjanje minimalnim budzetom kojim je ovo Udruženje pozitivno okončalo 2013. godinu.

Nakon usvajana izvještaja pristupilo se izbornom dijelu ove Skupštine i na prijedlog kandidacione komisije za novo rukovodstvo UGIR Visoko izabrani su:

Predsjednik Skupštine UGIR je Sorguć Bakir

Upravni odbor u mandatu 2014-2018. godina čine:

 Kadić Muhamed – predsjednik

Goralija Senad – sekretar

Smailović Naib – član UO

Markotić Dragica –član UO

Šehović Ajdin – član UO

Nadzorni odbor čine:

Kadrić Avdo – predsjednik

Konjo Asim – član NO

Zečević Amra – član NO

Nakon završenih izbora koji su u punom smislu te rijeći oslikavali jedinstvo i zadovoljstvo izabranim rukovodstvom uslijedilo je i usvajanje Plana rada i Finansijskog plana za 2014. godinu.

U kraćem obračanju novoizabranog predsjednika UGIR Kadić Muhameda potcrtana je ideja da će se nastaviti sa jačanjem udruženja kroz praćenje i aplikacije projekata na javne pozive kako domaćih privrednih subjekata, općinskih, kantonalnih i nižih nivoa vlasti kao i međunarodnih fondova.

Naravno nije propuštena ni prilika da se zahvali na dosadašnjem uspješnom vođenju ovog udruženja gospodinu Smailović Naibu koji i pored namjere da se odmori od ovog rada na prijedlog kandidacione komisije i dalje ostaje u predsjedništvu UGIR-a.

Senad Goralija/Visoko.co.ba