Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Vijećnik Dr.Izet Smajević pokrenuo inicijativu za planiranje biciklističke staze u predstojećem Urbanističkom planu

izetsmajevicPokrećem inicijativu da se u predstojeći Prostorni plan i predstojeći Urbanistički plan općine Visoko uvrsti biciklistička staza. Tu stazu, uz moguća odstupanja i dopune – što je predmet buduće diskusije i javne rasprave, treba planirati u dvije međusobno povezane petlje, kako slijedi:

petlja 1 – ulica Branilaca, semafor kod S centra, raskrsnica prije naplatnih rampi – sa krakom preko mosta do Topuzovog Polja i izletišta Ravne, Vispak, Autobuska stanica – sa krakom do Čekrekčija i Vratnice, ulica Branilaca. Otvorena je mogućnost da se uz ovu stazu, naknadno ili odmah, planiraju biciklističke staze za Arnautoviće, Muliće i Gračanicu,

petlja 2 – semafor kod S centra, ulica kralja Tvrtka, Kožara/konfekcija – sa krakom do Gradskog groblja i Buka, Prijeko (preko novog mosta), Kožarski most, Pošta, ulica Kralja Tvrtka. Napominjem: najavljena je izgradnja biciklističke staze od Sarajeva do Visokog, preko Buka.

Zadužen: nadležne službe i Načelnica općine Visoko

Rok: u skladu sa Poslovnikom o radu Općinskog vijeća Visoko (OV), a najkasnije do 31. maja 2014., odnosno prije stavljanja na dnevni red OV nacrta odluka o izmjenama Prostornog plana i izradi Urbanističkog plana općine Visoko.  

Obrazloženje:

Korist od omogućavanja biciklističkog saobraćaja na općini Visoko, i posebno u gradskom području, je višestruka. Naprimjer:

– mobilnost građana će se podići na viši nivo; na posao i u kupovinu će se umjesto automobilom moći biciklom, jeftinije je i zdravije

– smanjit će se potreba za vožnjom automobila; poboljšati će se kvalitet zraka, smanjit će se rizik od bolesti – za sve građane, uključivo djecu i omladinu,

– lakše će se riješiti problem zbrinjavanja saobraćaja u mirovanju; imat ćemo prohodne trotoare,

– uštedit će se na lijekovima i gorivu; novac se može upotrijebiti u druge svrhe.

Problem uticaja automobilskog saobraćaja na okolinu, u svijetu – a naročito kod nas, će se zaoštravati. Svjedoci smo restrikcije saobraćaja u Parizu, planirano je da Hamburg u narednih 20 godina postane „grad bez automobila“, a kod nas bicikllisti ginu na cestama – tome smo svjedočili nedavno.

Naša je zadaća da budemo kreativni i mislimo pozitivno. Općini Visoko i gradu Visoko, u budućnosti – pored ostalog, treba i biciklistička staza. Iskoristimo ovu inicijativu i unesimo je u predstojeće planske dokumente. 

{youtube}GNASCWi-c6g{/youtube}