Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

U srijedu 16.sjednica Općinskog vijeća Visoko

velika sala opcine visokoNa osnovu člana 166. Poslovnika Opinskog vijeća Visoko («Službeni glanik općine Visoko, broj 7/08 i 6/11), a u smislu odredaba o otvorenosti sastanaka za javnost, Općinsko vijeće Visoko izdaje obavijest. Obavještava se javnost da će se 16. sjednica Općinskog vijeća Visoko održati 26.3.2014. godine (srijeda) u Velikoj sali Općine Visoko, sa početkom u 15,00 sati sa sljedećim

 D n e v n i m   r e d o m

 1. Izvodi iz zapisnika sa 15. i Tematske sjednice Općinskog vijeća Visoko

 2. Vijećnička pitanja i inicijative

 1. Izvještaj o ostvarivanju politike općine i aktivnostima Općinske načelnice i o radu Općinskih  

     službi općine Visoko u 2013. godini, sa Izvještajem o rješavanju upravnih predmeta u 2013.  

    godini

Nosilac izrade: Općinske službe

Predlagač: Općinska načelnica

4. Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva Visoko u 2013.godini

Nosilac izrade: Općinsko pravobranilaštvo

5. Izvještaj o izvršenju budžeta i vanbudžetskih sredstava za 2013. godinu

Nosilac izrade: Služba za privredu, finansije i lokalni razvoj

Predlagač: Općinska načelnica

 

6. Prijedlog odluke o razrješenju članova Općinske izborne komisije Visoko

Nosilac izrade: Služba za poslove Općinskog vijeća

Predlagač: Komisija za izbor i imenovanja

7. Prijedlog odluke o imenovanju članova Općinske izborne komisije Visoko

Nosilac izrade: Služba za poslove Općinskog vijeća

Predlagač: Komisija za izbor i imenovanja

8. Prijedlog odluke o potvrđivanju izmjene člana Savjeta MZ Čekrekčije

Nosilac izrade: Služba za opću upravu i inspekcijske poslove

Predlagač: Općinska načelnica

Obavještava se javnost da će se II. Tematska sjednica Općinskog vijeća Visoko održati 28.3.2014. godine (petak) u Velikoj sali Općine Visoko, sa početkom u 15,00 sati sa sljedećim

 

D N E V N I M    R E D O M

 

 

  1. Izvještaj o radu Savjeta mjesnih zajednica općine Visoko u 2013. godini i o stanju

infrastrukturnih objekata u mjesnim zajednicama općine Visoko u 2013. godini, sa posebnim osvrtom na stanje niskonaponske mreže, objekata za vodosnabdijevanje i kanalizacione mreže i gasne mreže

Nosilac izrade: Služba za opću upravu  i inspekcijske poslove i Savjeti mjesnih zajednica

Predlagač: Općinska načelnica

Istovremeno se obavještava javnost da će biti održana i sjednice radnih tijela Općinskog vijeća koje će razmatrati materijale iz svoje nadležnosti po utvrđenom dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća, kako slijedi:

I – KOMISIJA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Održat će sjednicu 24.3.2014. godine (ponedjeljak) u 14 sati

II – KOMISIJA ZA STATUT I PROPISE

Održat će sjednicu 24.3.2014. godine (ponedjeljak) u 15 sati

III – KOMISIJA ZA BUDŽET I FINANSIJE

Održat će sjednicu 25.3.2014. godine (utorak) u 15 sati

IV – KOMISIJA ZA PROSTORNO PLANIRANJE, UREĐENJE I EKOLOGIJU

Održat će sjednicu 25.3.2014. godine (utorak) u 16 sati

 

                                                                                                                                             

 PREDSJEDAVAJUĆA Općinskog vijeća Visoko

Mirela Mateša Bukva, s.r.