Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

“Poštovana načelnice vi želite da diskreditujete mene i moje iskrene namjere i borbu za sve što je visočko”

ragib vranac1Poštovana načelnice, danas sam zaprimio Vaš akt u kome tražite ponovnu informaciju o stanju i aktivnostima iz moje nadležnosti, a s obzirom da je isti upućen i Skupštini ZDK, n/r Sretka Radišića, Upravi za inspekcijske poslove, PU Visoko i mom preduzeću, smatram da ste namjerno i iz političkih razloga izostavili stvarne “nadležne” KUŠ-ZENICA odjeljenje Visoko i ministarstvo PVŠ ZDK, jer želite da diskreditujete mene i moje iskrene namjere i borbu za sve što je visočko, u ovom slučaju šumu za koju sam se borio i borim skoro 25 godina i vrlo često sam sa kolegama rizikovao i život da sačuvamo šumu i rezultat je vidljiv i to mi je najveća satisfakcija.

Na Vašoj televiziji ste večeras mogli vidjeti šta se radi i kako ono što smo teškom mukom sačuvali rapidno nestaje. Prošli put sam Vašim službama i vijeću interpretirao čl. 51 i 54 Zakona o šumama ZDK o korištenju namjenskih sredstava, a sad ću interpretirat čl. 49 Čuvanje šuma:

Kantonalna uprava je dužna obezbijediti neposrednu zaštitu državnih šuma i šumskog zemljišta iz čl. 36 stav. 2 ovog zakona, a odnosi se na čuvanje šuma od: šumskih požara i drugih prirodnih nepogoda, biljnih bolesti i štetočina, bespravnog prisvajanja i korištenja i drugih protuzakonitih radnji, kao i kontrolu korištenja i prometa šum. produkata iz priv. šuma putem čuvara šuma. Dužnosti čuvara šuma su da: a)čuva šumu i zemljište od požara, b)čuva šumu i šumsko zemljište od bespravnog zauzimanja i korištenja, od bespravnih sječa, sprječava bespravnu izgradnju u šumi i na šumskim zemljištima, c)evidentira bespravno posječena stabla u propisane obrasce i obilježava ih. I na kraju danas dostavljena nova Informacija Vama i vijeću Shodno čl. 49 ZO Šumama ZDK, Kantonalna uprava za šumarstvo Zenica, odjeljenje Visoko je dužna obezbijediti čuvanje i zaštitu državnih šuma i šumskog zemljišta iz čl. 36.stav 2. Naslovima kojima ste uputili upit: Uprava za inspekcijske poslove vrši kontrolu, a PU Visoko pruža asistenciju službenicima KUŠ-a u sprječavanju bespravnih sječa na općini Visoko.

Dakle nadležni za čuvanje šuma su KUŠ Zenica odjeljenje Visoko i njihov nadređeni-Ministarstvo za PVŠ ZDK. Javno preduzeće ŠPD ZDK d.o.o. Zavidovići i PJ Šumarija Visoko, se po zakonu o šumama ne bave čuvanjem šuma niti je to u njihovoj nadležnosti. Mi smo samo u sklopu svojih redovnih poslova i ovlaštenja uočili pojačane bespravne sječe, na svim terenima i o tome prvo izvjestili Upravu preduzeća i na kraju i Vas, a o nekim neevidentiranim bespravnim sječama postoje i zvanični zapisnici i komisijske evidencije. Činjenica je da su bespravne sječe drastično povećane, što pokazuje i iskaz sječa za 2013. god., gdje je Odjeljenje KUŠ-a Visoko evidentiralo i nama zvanično dostavilo 1.794 m3 bespravno posječene drvne mase, ali štete su mnogo veće, što se može utvrditi na bilo kojem od terena na općini Visoko. Bespravne sječe vrše oraganizovane grupe, koje niko ne sprječava, pa dolazi do ogoljavanja na većim površinama i neophodna je hitna intervencija tužilaštva, policije i službenika KUŠ-a u smislu oduzimanja predmeta i sredstava rada (mot.pile, traktori, kombiji, kamioni), kao što smo nekada mi radili, kad je čuvanje šuma bilo u našoj nadležnosti, a ono nije već 10 godina, a u zadnje vrijeme smo isključivo mi inicijatori takvog načina sprečavanja bespravnih sječa, što dokazuju zadnje pljenidbe bespravno posječene drvne mase, motorne pile i traktori.

Što se tiče divljih deponija smeća, direktno u šumi, možete bilo gdje na općini krenuti i naići na masovne deponije smeća i otpada koji direktno zagadjuje i ugrožava lokalne izvore i kaptaže. Prilog ovim tvrdnjama su pismene dojave Kantonalnoj inspekciji po kojima je ista više puta djelovala iako to nije naša nadležnost. Primjetne su također u zadnje vrijeme nove uzurpacije i krčenje šume i šumskog zemljišta, a koja se uopšte ne evidentiraju, niti se išta poduzima. I na kraju lovište u Kondžilu je, već duži niz godina, bez ikakve infrastrukture (hranilišta, pojila, solila itd.) Nema lovočuvara, pa je isto totalno napadnuto, a na Mladošu već godinama egzistira objekat-nadstrešnica lovaca iz Lugova.