Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Uvođenje elektronskih recepata i elektronskih zdravstvenih kartica

elektronski receptiU ZDK počela je informatizacija Domova zdravlja koja bi trebala biti završena u junu ove godine. To praktično znači uvođenje elektronskih recepata i elektronskih zdravstvenih kartica. Reformom specijalističkih službi u domovima zdravlja, pacijentima je olakšan pristup pri liječenju u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Reformom specijalističko konsultativne službe u Domovima zdravlja daje se mogućnost specijalistima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti da pišu recepte, a ne da se pacijenti ponovo vraćaju u ambulantu porodične medicine. Tromjesečni recept za stabilne hronične bolesnike, te proširena lista lijkova sa četiri nove grupe, zasigurno će olakšati liječenje. Informatizacijom Domova zdravlja u ZDK porodična medicina ide u novu fazu. 

“To je praktično potez koji na svodi u jednu po meni predivnu priču, a to je priča elektronskih recepata i elektronske zdrvatsvene kartice sa bazom podoataka koja već postoji u kantonalnom fondu zdravstvanog osiguranja” – izjavila je Senka Balorda, ministrica zdravstva ZDK

U proteklom periodu Zavod zdravstvenog osiguranja ZDK kao ključne poteze ističe poboljšanje napleta prihoda od dugogodišnjih velikih neplatiša poput Rudnika mrog uglja, te kontrolu rashoda za vankantonalno liječenja, lijkove i oropedska pomagala. Zbog toga dobri poslovni rezultati nisu izostali. 

“Potpisani su ugovori sa svim Javnim zdravstvenim ustanovama ZDK. Tranše našim zdravstvenim ustanovama idu redovno. Tranše našim ugovornim svim vankantonalnim zdravstvenim ustanovama idu redovno” –  kaže Indira Mundžić,  Ljekar Savjetnik u Zavodu zdravstvenog osiguranja ZDK.

Također, za mladi osobe s visokom stručnom spremom pružena je mogućnost  odrađivanja pripravničkog staža kako bi bili ravnopravni na tržištu rada. 

FTV/Visoko.co.ba