Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Sastanak sa borcima u Zenici

husejnagic borci sastanakPremijer Ze-do kantona u ostavci, Munib Husejnagić zajedno sa resornim ministrima Nedžadom Lokmićem (boračka pitanja) i Ivicom Ćurićem (rad i socijalna politika) te predstavnicima Službe za zapošljavanje ZDK (Alma Bradarac i Ratko Orlandić), održao je sastanak sa predstavnicima Udruženja nezaposlenih demobilisanih boraca ZDK. Zlatko Suvajac, predsjednik Udruženja informisao je premijera i ministre o aktivnostima koje ovo Udruženje provodi u cilju što većeg zapošljavanja svojih članova. On je želio znati na koji način Vlada Kantona može pomoći da se broj nezaposlenih demobilisanih boraca smanji, odnosno da im se kroz određene projekte i programe Vlade obezbjede radna mjesta.

Premijer Husejnagić upoznao je članove Udruženja nezaposlenih demobilisanih boraca sa aktivnostima koje Vlada Kantona putem Ministarstva za boračka pitanja i Kantonalne službe za zapošljavanje radi i to paralelno na više projekata kojima će se uposliti što veći broj nezaposlenih. U tom cilju Vlada će ove godine izdvojiti milion KM koji će se utrošiti na prekvalifikaciju i dokvalifikaciju u zanimanja koja su trenutno tražena na tržištu rada. Ovim Vlada namjerava pružiti šansu većem broju pripadnika boračkih i socijalnih kategorija da nakon prekvalifikacije dobiju posao u firmama koje se već javljaju i kojima su potrebne tačno određene struke i vrste zanimanja.

Jedan od tih projekata „Prilika za sve“ radi se u saradnji sa Službom za zapošljavanje ZDK i Federalnim zavodom za zapošljavanje. U Ministarstvu za boračka pitanja i Službi za zapošljavanje rade se kriteriji po kojima će se birati evidentirani nezaposleni pripadnici boračkih kategorija kao i lica koja su u stanju socijalne potrebe. Prema dosadašnjim podacima, nekoliko preduzeća s područja Kantona prijavilo je potrebe za upošljavanjem 100 do 120 radnika u prvoj fazi, a očekuje se da će nakon raspisivanja javnog poziva od strane Vlade Kantona ovaj broj biti puno veći. Tačnije, na neformalne upite već je odgovorio veći broj preduzeća koja imaju prijavljenih potreba za 800 do 1000 radnika.

Na primjedbe predstavnika Udruženja nezaposlenih demobilisanih boraca o nepravednoj raspodjeli sredstava za udruženja i pripadnike boračke populacije od strane Ministarstva za boračka pitanja u ranijim periodima, premijer Husejnagić je kazao da je Vlada Kantona donijela zaključak na prošloj sjednici da se sačine spiskovi svih dobitnika pomoći po bilo kom osnovu od osnivanja Kantona, 1996. godine do danas. Ovim se, osim transparentnosti u radu kako ove tako i prethodnih saziva Vlade želi steći precizna slika i dobiti tačna evidencija svih pripadnika boračke populacije koji su po bilo kom osnovu primili sredstva, počev od rješavanja stambenog pitanja, preko medicinske rehabilitacije do jednokratnih pomoći i nabavke lijekova. Aktuelna Vlada koja je u ostavci je stanovišta da sve treba biti transparentno i da javnost treba biti upoznata sa svim relevantnim činjenicama o trošenju budžetskog novca, ne samo za ove već i sve ostale namjene.