Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Podržavamo i upozoravamo

asfalt rekonstrukcijaPutem Vašeg sajta obavješteni smo o početku radova na rekonstrukciji Rukometnog igrališta na Gradskom stadionu. Inicijativa je za  svaku pohvalu. Nadamo se da je projekt radova urađen na visokom nivou i da će zadovoljiti savremene potrebe rukometnog i ostalih sportova.

S obzirom na naše nekadašnje korištenje ovog sportskog terena slobodni smo istaći važnost kvaliteta rekonstrukcije, prije  svega podloge i odvoda za površinske vode.

Teren ni u kom smislu ne smije biti prekriven običnim (klasičnim) asfaltom koji se koristi za puteve i ulice, te se nadamo da je  Rukometni klub ”Bosna” Visoko dao kvalitetna uputstva investitoru i izvođaču o zadovoljavanju potrebnih kvaliteta budućeg terena.

Napominjemo da je nekadašnji Klub dobio u vlasništvo ovaj teren 1962. godine i da su od tog perioda vršena asfaltiranja u tri navrata i to ”lijevanim asfaltom” koji je imao rukometne norme uz strogo poštovanje minimalnog i maksimalnog nagiba terena u skadu sa preporukama Rukometnog saveza Jugoslavije.  

Nadamo se da će buduća podloga imati potrebnu mekoću kao na mnogim rekonstruisanim rukometnim terenima u Bosni i Hercegovini…

Ako se toliko dugo čekala rekonstrukcija Rukometnog igrališta zbog nedostatka novca i ranijih sumnjivih namjera, da bismo izbjegli sve nedoumice, predlažemo da se investitor i izvođač radova oglase o kvalitetu planiranih radova.

Rukometni klub ”Bosna-Veterani” Visoko