Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Teška nepravda “Petrol BH Oil Kompany” prema tri bivša uposlenika iz Visokog!

bp petrol prevara 3Pisali smo u nekoliko navrata o velikoj prevari koja se dešavala više od dvije godine na jednoj od Petrolovih benzinskih pumpi u Visokom. Radilo se o prevari prilikom elektronske obrade podataka čiji krajnji ishod je 299.066,10KM. Filmska je to priča o sukcesivnoj bezgotovinskoj transakciji putem VISA kartice izdate od strane “Raiffeisen bank” na ime lica koje je izvršilo krivično djelo. Već smo opisali način i tok prevare koja je trajala oko dvije i po godine preko autorizacijskih kodova, slipova, negotovinskih transakcija… Kompletan događaj sud je ocijenio kao “računalnu prijevaru” iz člana 395. stav 3 u vezi sa stavom 1. KZ FBiH. U posjedu smo kompletne dokumentacije sa Kantonalnog suda u Zenici i ne želimo se baviti njome niti presudom na ime počinioca koji je priznao krivično djelo za koje je osuđen na dvije godine zatvora. Tema našeg ponovnog aktueliziranja ovog slučaja jesu prevareni radnici, koji su nakon otkrivanja prevare zajedno sa optuženim A.S dobili automatske otkaze u firmi “Petrol BH Oil Kompany” u Visokom. 

Konačnom presudom Kantonalnog suda u Zenici od 28.12.2012.godine ustanovilo se da Elvedin Bečak, Selma Burić, Fišek Edhem i Adnan Mulahasanović nemaju nikakve veze niti odgovornosti sa prevarom i učinjenim krivičnim djelom. Od prvog dana radnici na BP “Petrol” u Visokom svom poslodavcu su pokušavali dokazati da su nevini i da su nezasluženo dobili otkaze. Konačno je sve to i sud presudio, a njihov nekadašnji radni kolega A.S priznao krivično djelo. Međutim, njihovi pokušaji da skinu sramotu sa sebe i pokušaji da budu vraćeni na posao sa kojeg su nepravedno otpušteni nisu dali nikakav rezultat, jer su se Slovenci pravili “Slovencima” i upućivali ih na franšiznu firmu “Dragster” d.o.o Visoko preko koje su i zaposleni. U međuvremenu jedan od pomenutih oštećenih radnika je vraćen na posao, dok ostali nisu. 

bp petrol prevara 2

U cijeloj ovoj priči i pomenuta firma “Dragster” čiji vlasnik je Visočanin D.M, također je žrtva prevare jer je na suđenju A.S, na glavnom pretresu, predstavnik “Petrol BH Oil Kompany” izvjesni Vasilj Jenko istakao da naknadu štete potražuje od firme “Dragster” jer su imali potpisan ugovor o poslovnoj saradnji s njima, a ne od optuženog čije krivično gonjenje je prepustio tužilaštvu.

U razgovoru sa jednim od prevarenih radnika koji ničim nisu sudjelovali u pomenutoj krivičnoj radnji, ali su kao kolateralna šteta ostali bez posla saznali smo da njih uopšte ne zanima slučaj Petrola i optuženog. Oni se samo pitaju zašto i zbog čega su dobili otkaze i zbog čega im je nanesena nepravda, ako je kompletan slučaj dobio sudski epilog u kojem oni nisu sudjelovali na bilo kakav način. 

Posted in BiH