Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Organizovanje ambulante za one koji nemaju ovjerenu zdravstvenu zaštitu nije rješenje

dom zdravljaVezano za Vaš zaključak broj 01/1-02-78/14. od 25.02.2014. godine koji ste nam dostavili, a koje se odnosi na tačku 9 Odluke na naše postupanje i urgencije pod brojem 01/2-02-246/14 od 06.03.2014. godine obavještavamo Vas sljedeće:

Zaključak smo uputili Upravnom odboru JU “Dom zdravlja“ Visoko na razmatranje i donošenje konkretnih zaključaka. S obzirom da je tačka 9 Vašeg zaključka i rješavanje statusa neosiguranih lica općine Visoko u domenu Zavoda zdravstvenog osiguranja Ze-do kantona. U tom smislu dat ćemo preporuku Upravnom odboru za sjednicu koja će se održati u ponedjeljak 10.03.2014.godine u 15,00 sati, da se hitno organizuje sastanak sa predstavnicima Zavoda zdravstvenog osiguranja Ze-do Kantona, jednog člana Upravnog odbora i jednog člana menadžmenta JU “Dom zdravlja“Visoko.

Napominjemo da Vaš prijedlog za organizovanje ambulante Porodične medicine za lica koja nemaju ovjerenu zdravstvenu zaštitu nije rješenje, s obzirom da ne bi ostvarivali sva prava iz člana 32. Zakona o zdravstvenom osiguranju, te treba djelovati u cilju sticanja statusa lica sa ovjerenom zdravstvenom knjižicom kako bi ostvarivali sva prava iz ovog člana Zakona.

dzvisoko.ba/Visoko.co.ba