Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Zabranjeno loženje otvorene vatre u šumama i na šumskom zemjištu, kazneza nepoštivanje od 200 do 1.500KM

suma pozarKantonalna uprava za šumarstvo upozorava stanovništvo da je zabranjeno loženje otvorene vatre u šumama i na šumskom zemjištu, kao i na drugom zemljištu na udaljenosti manjoj od 150 m od šume. Sa poboljšanjem vremenskih prilika stanovništvo počinje sa čišćenjem privatnih posjeda, uz koje je uvijek vezano i spaljivanje biljnog otpada i rastinja. Imajući u vidu činjenicu da paljevine, usljed nepažnje, često izmaknu kontroli i pretvore se u požare sa velikim posljedicama, apelujemo na građane da izbjegavaju ovaj način uništavanja korova i čišćenja njiva. Pozivamo građane na maksimalan oprez kod eventualnog paljenja vatre, kako bi se izbjegle neželjene posljedice.

U cilju sprečavanja nastajanja i širenja požara, uposlenici Kantonalne uprave za šumarstvo će u narednom periodu pojačati aktivnosti na kontroli ovih radnji i u skladu sa zakonom o šumama podnositi prijave. Svako loženje otvorene vatre u šumi i na šumskom zemljištu, kao i na drugom zemljištu na udaljenosti manjoj od 150 m od šume je kažnjivo prekršajnom kaznom u visini od 200-1500 KM.