Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Probudi se!

transparencyVideo klipovi prikazuju posljedice korupcije u Bosni i Hercegovini i način na koji se pojedinci mogu aktivirati u borbi protiv korupcije. Na ovaj konkurs pristiglo je 12 kratkih filmova koji govore o navedenoj temi, među kojima se posebno interesantnim čini pokušaj prikazivanja korupcije u oblasti upravljanja okolišem, pa smo s tim u vezi i kontaktirali njegovog autora da nam pojasni o čemu se zapravo radi. Autor je za BH Vijesti izjavio:

“Vidjet ćete da većina pristiglih kratkih filmova koji govore o posljedicama i danku kojeg uzima korupcija u našoj zemlji govori o korupciji u zdravstvu i visokoškolstvu, barem onako kako su je to pokušali predstaviti autori tih filmova, i to nam govori da tu postoji problem iako se lično ne slažem sa takvom generalnom ocjenom stanja. Takvu korupciju treba dokazivati, a osobe koje je provode primorati da pravno odgovaraju. Međutim, ja vas pitam da li iko govori o korupciji u oblasti upravljanja okolišem ili su to još uvijek nedovoljno poznate teme? Ja ću vam reći da su močvarna staništa u Visokom eklatantan primjer ne samo potpune nebrige za okoliš, i građana s jedne strane, i nadležnih vlasti sa druge strane, već i klasičan primjer korupcije zahvaljujući kojoj su 30 posljednjih godina na ovim staništima završavale ogromne količine otpada svih vrsta. Sjećam se samo 2005. godine kada je u visočkim Očazima završio Preventov otpad čije količine je neko zasigurno uredno fakturisao. Dakle, ne radi se samo o tome da zagađivač uredno plaća odvoz otpada kojeg produkuje i tu bude kraj priče. Mora se voditi računa i kome se to plaća. Da stvar bude potpuno ironična, u današnjim Očazima na kojima su stanovnicima tog područja obećavani kojekakvi sportski tereni i tereni za rekreaciju predviđa se izgradnja pretovarne stanice za otpad kao gradskog pogona za upravljanje otpadom, što je nažalost potpuno usklađeno sa važećim Zakonom i Strategijom upravljanja otpadom u FBiH. Šta hoću reći, ne mora značiti da tako kažem da sve što dolazi sa vrha je ujedno i dobro. Federalni nivoi vlasti u ovom slučaju morali su znati da deponija otpada u Očazima nije sanitarna deponija jer to nikada nije ni bila. To je nezakonita deponija koja je kao takva funkcionisala i prosto je pitanje kako je to neko tamo zamislio da će je kao takvu privesti krajnjoj namjeni tako što će na tom prostoru sagraditi pretovarnu stanicu za otpad.”  – izjavio je producent filma mr.sci. Elvedin Šabanović.

bhvijesti.ba/Visoko.co.ba

Posted in BiH