Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Izet Smajević dio ekipe predavača

izetsmajevicU organizaciji Mašinskog fakulteta Sarajevo održan je seminar “Tretman otpada bez odlaganja/deponija”, na kome je zaključeno da je otpada iskoristiv i kao takvog ga treba promatrati i koristiti. U radu seminara učestvovali su istaknuti stručnjaci u ovoj oblasti iz BiH i Hrvatske. Predavači su bili Izet Smajević, Sanda Midžić Kurtagić, Viktor Simončić, Jasmina H. Bajramović i Tomislav Grizelj.

Prezentirani su radovi koji govore o integralnim postupanju sa otpadom kroz selekciju i termičku obradu i svakako sanaciju, revitalizaciju i rekultivaciju postojećih deponija.
Viktor Simončić iz Hrvatske smatra da je cilj seminara još jednom pokušati afirmirati problematiku otpada te ga prestati tretirati kao smeće. Podvlači da otpad postaje privredna kategorija, zbog čega se danas od mnogih proizvoda može napraviti nova sirovina za neke druge proizvode. Dekan Mašinskog fakulteta Ejub Džaferović podsjeća da se o otpadu počelo govoriti odmah poslije završetka rata u BiH, ali su tada kao rješenje nametnute sanitarne deponije. Ocjenjuje da je danas problem pronaći lokaciju za deponiju, jer je niko ne želi pored sebe.

„Otpad se smatra kao resurs, sirovina i energent. Važna je u tome klasifikacija otpada, odnosno odvajanje onoga što je upotrebljivo za daljnju proizvodnju“, zaključio je.

Odlaganje opada na deponije zbog nemogućnosti njihove kontrole danas narušava zdravi ambijent življenja, uz nebrojene probleme koje takve lokacije prouzrokuju. Jednoglasno je navedeno da je otpad repromaterijal, resurs, sirovina, energent, novac. Integralni pristup tretmana/obrade otpada može osigurati održivi razvoj kroz plasman domaće tehnologije, nova zaposlenja i korištenje obnovljivog izvora energije-otpada.

Visoko.co.ba/Ekapija.ba

Posted in BiH