Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Vlast šta je to i da li mi u BiH imamo vlast?

vlastVeć dugo vremena sagledavajući trenutnu politički situaciju u Bosni i Hercegovini pokušavam doći do odgovora na pitanje da li u Bosni i Hercegovini postoji državna vlast i da li ista ostvaruje svoju osnovnu ulugu, a to je da obezbijedi svim građanima jednaka prava, bolji ekonomski, socijalni, politički, kulturni i svaki drugi ambijent.

Tragajući za ovim odgovorima krenuo sam od same definicije državne vlasti, koja kaže da: “državna vlast predstavlja društveni odnos u kome oni koji vrše vlast, vladajući slojevi i grupe, naređuju onima nad kojima se vlast vrši pod prijetnjom prinude“.

Danas u modernom smislu, državna vlast ne može počivati isključivo na prinudi jer politička vlast, a to je suština državne vlasti, mora biti legitimna. Ona je legitimna, ako je dobrovoljno prihvata većina stanovništva, a to znači da stanovništvo pruža podršku vlasti ili je, pak smatra na neki način nužnom ili opravdanom (stanovništvo vjeruje u njenu opravdanost, valjanost, ispravnost).

Ako pogedamo ovu definiciju i uporedimo je sa našim stanjem zaključujemo da ova naša vlast ima atribute državne vlasti, tj. da je izabrana legalno u skladu sa Izbornim zakonom BiH i ujedno ima legitimitet koji je stečen na izborima, zatim ima aparat kojim se mogu prinuditi svi da se povinuju naređenjima koja dolaze iz vlasti, dakle naša vlast ima sve mehanizme da ostvari svoju svrhu.

Kada konstatujemo da imamo vlast sa svim njenim atributima samo po sebi se nameće pitanje gdje je problem? Mislim da je problem u ljudima koji su na vlasti i u vlasti.

Kad kažem ljudi na vlasti onda mislim na one koji su proteklih 18 i više godina bili konstantno na vlasti i koji su najviše imali uticaja na stvaranje kompletnog društvenog, ekonomskog i političkog ambijenta u kojem se nalazimo. Oni su u sve društvene institucije od one najmanje pa do one najveće instalirali svoje kadrove počev od portira pa nadalje, te iste na taj način privatizirale.

Kad kažem oni koji su u vlasti onda mislim na one opozicionare koji sebe tako nazivaju, a po svojim postupcima su daleko od istih. Oni su blateći one koji su na vlasti i ubjeđivajući široke narodne mase da oni koji vladaju ne valjaju, a da su oni bolji od njih, dobili određeni broj glasova koji im omogućava da malo okuse kolača zvanog vlast, i ujedno u toj slasti zaborave sve one uvrede koje su izgovorili na račun onih koji su na vlasti.

I jedni i drugi ovlaštenja koja im daje vlast koriste u svoje lične svrhe, radi zadovoljavanja svojih ličnih interesa i interesa svojih najbližih, pritom zaboravljaju na one koji su im dali vlast, odnosno one koje su prevarili lažno se predstavljajući da su oni tu radi općeg interesa svih građana i da će biti njihove sluge.

Poslije ove konstatacije pojavit će se mnogi koji će se u istoj pronaći, koji će kazati da nekog “ne volim“ pa iznosim neargumentovane optužbe da bi tobože dazavuisao javnost ili ne daj Bože nekog čestititog i poštenog  uvrijedio.

Ako ne vjerujete mojim konstatacijama ja Vas pozivam da svi koristeći se blagodatima razuma kojim nas je naš uzvišeni Gospodar obdario, sagledate stanje oko sebe, pa da donesete sami sud o mojim razmišljanjima i stavovima.

Navest ću samo nekoliko činjenica koje će Vam nadam se biti dovoljne da vidite da li sam u pravu ili ne.

Uzmite samo činjenicu da od završeteka rata pa do danas imamo konstantan rast nezaposlenosti, trenutno oko 550.000 hiljada, privreda umjesto da ide naprijed ista stagnira, a da stvar bude još gora propada. Naša privreda je najopterećenija u regionu različitim nametima, te dodatno opterećena komplikovanim procedurama prilikom dobivanja različitih dozvola i odobrenja itd. Država gotovo nikako ne potiče razvoj i otvaranje novih privrednih subjekata, ako nešto i daje morate prije svega biti dobri sa pojedincima iz vlasti da bi to dobili i usput vratiti 10% od onoga što dobijete.

Stanje u zdravstvu je katastrofalno. Uslovi u kojima se liječimo su na rubu dostojanstva čovjeka. S druge strane pogledajte gdje se liječe ljudi koji su u vlasti i na vlasti, kojima smo mi dali vlast u ruke da nam obezbijede zdravstvo dostojno čovjeka, oni se liječe po bjelosvjetskim klinika i to sa naših leđa. Sada će biti onih koji će kazati da imamo vrhunske stručnjake, slažem se i pitam zašto se oni i njihove porodice ne liječe kod njih? Zato što tim stručnjacima treba obezbijediti uslove da ispolje svoje znanje, a ne da rade po privatnim klinikama i debelo naplaćuju svoje usluge i pritome su izuzetno ljubazni, a u na svojim radnim mjestima ne daju gledati u sebe od ljubaznosti, čast izuzecima kojih je nažalost malo, kao u svemu drugom. Pogledajte esencijalne liste lijekova, koje to lijekove imamo pravo podizati na recept, i sve će vam biti jasno.

Dalje, školstvo koje bi trebalo biti perjanica razvoja je također u nezavidnom položaju. Škole i univerziteti su u izuzetno lošem stanju, većina ih je bez osnovnih uslova za kvalitetno obrazovanje, a s druge strane djeca onih koji su ponavljam na vlasti i u vlasti se školuju po bjelosvjetskim prestižnim fakultetima, a naši talenti svakodnevno završavaju kao fizički radnici zbog nemogućnosti nastavka daljeg školovanja. Oni rijetki koji završe fakultete izloženi su neviđenom nepotizmu prilikom zapošljavanja i često završavaju na poslovima na kojima su mogli raditi sa osnovnom školom, dok djeca onih koje smo birali sjede na mjestima na kojima treba visoka stručna škola, ali ne brinite našli su oni i za to rješenje u Travniku, Dusini, Vitezu itd., da se neko ne naljuti mogu preskočiti neki od tih instaknutih univerziteta.

Odnos države prema našoj mladosti je poražavajući, stoga svaki omladinac mašta o napuštanju naše države jer u njoj ne vidi perspektivu. I pored svakodnevnih odlazaka naše omladine država ništa nije konkretno uradila da se trend odlazaka smanji ili zaustavi, a što je još gore ništa i ne poduzima da se stanje popravi. Omladina koja bi trebala biti budućnost i generator razvoja jedne države prepuštena je sama sebi.

Neću govoriti o predškolskom obrazovanju koje je još luksuz za većinu naših građana, a kako da govorim o onom neobaveznom odgoju, kad nam i obavezno jedva funkcioniše.

Mnogo je još primjera koji ukazuju da ljudi koji su u vlasti i na vlasti nisu iskoristili mehanizme i ovlaštenja koja im daje vlast da izgrade sistem zasnovan na vladavini prava i da tako obezbijede svima jednak status prilikom ostavarivanja svojih prava, zatim da izgrade već dugo očekivani privredni ambijent koji bi privukao investitore, da izgrađuju puteve, ambulante, škole, sportske terene i drugo. Iskreno se nadamo da će doći vrijeme i za to.

Stoga, kada sagledamo sve gore navedeno i još svakodnevne nepravde koje nas okružuje, uviđamo da protesti koji su nas zadesili proteklih dana nemaju alternativu i da su jedini ispravan i logičan put ka dobivanju vlasti koja će iskoristit mehanizme koje nudi vlast da nam napravi bolji ambijent za život.

Navedeni kao i niz drugih problema koji se konstantno iz dana u dan gomilaju, a ne rješavaju prouzrokovali su aktuelne proteste, koje nažalost pojedinci koji su uzrok problema i koji su na vlasti pokušavaju iskoristiti za svoju ličnu promociju i promociju svojih političkih partija i to često puta kroz različite teorije zavjera tj., da su ovi protesti rezultat podmetanja onih koji mrze Bosnu uz istovremeni pokušaj amnestiranje od odgovornosti za stanje u kojem se nalazimo.

Također, i ovi protesti su pokazali da je naša sadašnja vlast nesposobna, jer nije uspjela zaštiti državne simbole i institucije, i pored činjenice da u svojim rukama ima opremljen i obučen policijski aparat čije jedan od osnovnih zadataka da štiti državne institucije.

Dakle, nisu krivi demonstranti kriva je vlast koja ne zna da koristi mehanizme vlasti jer je dozvolila da se zapale naši državni simboli i institucije, što je nedopustivo. Ustav i drugi propisu su jasno propisali kako se izražava javno nezadovoljstvo građana tj. kako se legalno i legitimno ispoljava nezadovoljstvo građana spram vlasti, a isto tako je propisano i kako se vlast treba ponašati ako neko prekrši Ustav i zakone odnosno, ako neko ugrozi pravo drugog, jer dobro nam je svima poznato da naše pravo prestaje onog trenutka kada počnemo ugrožavati drugom njegovo pravo. Dakle, iz svega se može zaključiti da imamo vlast koju pojedinci koji su na vlasti i u vlasti koristi samo za zadovoljavanje svojih ličnih interesa.