Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Straža sigurnosti ispred Općine, 01.12.1930.godine

straza ispred opcine 1930Dvije hiljade fotografija starog Visokog u albumima: arhitektura, ljudi, sport, zanimanja, događaji, škola… Sve to možete pogledati na portalu Zdenka Antovića i Gorana Čakića www.staro-visoko.co.ba. Danas izdvajamo ovu, snimljenu krajem 1930. godine ispred tadašnje zgrade Općine, danas Zavičajnog muzeja u Visokom. Straža sigurnosti ispred Općine sa bilježnikom Ahić Muhamedom. Visoko, 1.12.1930.