Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Izvještaj sa 15.sjednice

velika sala opcine visokoKao što smo i pisali, jučerašnja 15. sjednica OV Visoko ponovo je svojom dužinom trajanja oborila rekorde, a sami početak sjednice i druga točka na kojoj se raspravljalo o vijećničkim pitanjima i inicijativama, trajala je nevjerovatna četiri sata. Druga po zanimljivosti je bila 7.tačka dnevnog reda u kojoj se raspravljalo o organizaciji JKP „Visočica“ i njenom preimenovanju, promjeni naziva firme, sjedišta i proširenju djelatnosti JKP “Visočica” d.o.o. Visoko. Kao što smo vas jučer i informisali, na ovoj tački dnevnog reda, dosadašnji direktor JKP „Visočica“ Visoko, Ermin Dlakić, podnio je ostavku na ovu poziciju, a bez obzira na žustru raspravu, sve odluke iz ove tačke su usvojene. Po tačkama dnevnog reda, jučerašnja sjednica je imala sljedeći izgled:

1. Izvodi iz zapisnika sa 14. i 1. vanredne sjednice Općinskog vijeća Visoko usvojen sa 25 glasova ZA.

2. Vijećnička pitanja i inicijative

3. Prijedlog odluke o visini zakupnine koju zakupac stana plaća zakupodavcu na ime korištenja stana IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

Jednoglasno usvojen prijedlog sa 25 glasova ZA

4. Prijedlog odluke o visini i načinu plaćanja naknade za pogodnost korištenja građevinskog zemljišta, uređenje i korištenje gradskog građevinskog zemljišta na području općine Visoko IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

Jednoglasno usvojen sa 25 glasova ZA.

5. Prijedlog odluke o naknadama za vatrogastvo IZVJESTILAC: Dragan Božičković, pomoćnik načelnice

Prijedlog je usvojen sa 16 glasova ZA i 9 uzdržanih.

6. Prijedlog odluke o vatrogasnom dežurstvu IZVJESTILAC: Dragan Božičković, pomoćnik načelnice

Jednoglasno usvojen sa 25 glasova ZA.

 7. a) Prijedlog odluke o promjeni naziva firme, sjedišta i proširenju djelatnosti JKP “Visočica” d.o.o. Visoko, 14 za, 10 protiv 1 uzdržan b) Prijedlog statuta JKP “Visoko” d.o.o. Visoko, 14 za, 10 protiv 1 uzdržan c) Prijedlog zaključka 14 za, 10 protiv 1 uzdržan

 IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

8. Prijedlozi akata iz imovinsko-pravne oblasti: a) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o raspisivanju konkursa za dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta na lokalitetu Šareni Hanovi, b) Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju saobraćajnice u naselju Arnautovići, c) Prijedlog odluke o ovlašćenju Općinske načelnice za zaključenje ugovora o ustupanju na privremeno korištenje kasarne Vratnica, d) Prijedlog odluke o ovlašćenju Općinske načelnice za zaključenje ugovora o zamjeni nekretnina, e) Prijedlog zaključka o neprihvatanju ponude Suša Edina iz Visokog, f) Prijedlog zaključka o neprihvatanju ponude Društva “Tempus” Visoko IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

Prijedlozi su usvojeni jednoglasno usvojeni, osim tačke c) koja je usvojena sa 16 glasova ZA i 9 uzdržanih.

9. Prijedlozi programa: a) Prijedlog programa kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz budžeta općine Visoko za 2014. godinu, b) Prijedlog programa utroška sredstava u rekonstrukciju gradske vodovodne mreže na području općine Visoko za 2014. godinu IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

Oba programa jednoglasno usvojena sa 25 glasova ZA.

10. Izvještaj o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća Visoko za 2013. godinu, sa realizacijom zaključaka Općinskog vijeća u 2013. godini. IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća

Izvještaj usvojen sa 14 glasova ZA i 11 uzdržanih.

11. Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i bezbjednosti saobraćaja na području općine Visoko u 2013. godini 25 za IZVJESTILAC: Fahrudin Pušina, komandir Policijske stanice Visoko

Informacija je jednoglasno usvojena sa 25 glasova ZA.