Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Jednoglasno usvojeni zaključci koji će biti upućeni višim nivoima vlasti

ov vanredna sjednicaNa osnovu člana 51. stav 2. Poslovnika Općinskog vijeća Visoko («Službeni glasnik općine Visoko», broj 7/08 i 6/11) u Velikoj sali Općine Visoko danas je održana tematska sjednica OV Visoko kojoj su prisustvovala 23 vijećnika, a na čijem je dnevnom redu bila jedna tačka dnevnog reda: Aktuelna socioekonomska situacija i problemi radnika neprivatiziranih, djelimično privatiziranih i privatiziranih preduzeća s područja općine Visoko. Današnjoj sjednici su prisustvovali i sindikalni predstavnici, direktori i članovi nadzornih odbora KTK, Vitexa, Veleprometa i bivšeg Bosnafurnira, kao i predstavnici viših nivoa vlasti i gosti iz Agencije za privatizaciju, Zavoda za zapošljavanje, Zavoda zdravstvenog osiguranja i drugi gosti. Nakon istupa predstavnika visočkih firmi, kao i obraćanja općinske načelnice Amre Babić koja je istaknula da je socijalni dijalog stalni proces, kao i da zakonska ograničenja umanjuju nadležnosti Općine, ali da će svi iz Općine Visoko, u skladu sa svojim mogućnostima učestvovati i iznalaženju rješenja, pročitani su i određeni zaključci, zahtjevi i inicijative koje će biti dostavljene višim nivoima vlasti i višim institucijama, sa zahtjevom da se na njih izjasne u roku od 30 dana. Pomenuti zaključci, inicijative i zahtjevi su se našli i u zaključku sjednice, te u glasanju, a jednoglasno, sa 22 glasa ZA, svi su i usvojeni. Već sutra nas u Općini Visoko očekuje i redovna, 15. sjednica Općinskog vijeća Visoko na kojoj se nalazi 11 tačaka dnevnog reda.