Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Isti kanton, 19 kilometara razdaljina, prava drugačija

visoko putokazEvo jedne provjerene informacije koju nebi bilo loše javno iznijeti. Naime, radi se o naknadi za korištenje gradskog građevinskog zemljišta i obaveznoj komunalnoj taksi. Ja sam iz Visokog i imam roditelje koji tamo žive, a trenutno živim u Kaknju. Kakanj i Visoko su u istom kantonu, ali građani nemaju isti status. U Kaknju se ovih dana dijele rješenja o korištenju gradskog građevinskog zemljišta i komunalnoj taksi. Plaćanje počinje od 01.03..2014., a svi penzioneri koji posjeduju imovinu, a njihova penzija je manja za 1 konvertabilnu marku od iznosa 500 KM oslobođeni su plaćanja. Za razliku od Kaknja u Visokom ista kategorija nema nikakvu pogodnost, kako oni sa najnižom penzijom tako i oni sa 499 KM i ista rješenja u Visokom su podijeljena u 6 i 7 mjesecu 2013. godine, a rješenja su stupila na snagu od 01.01.2013. godine.

Pitam se šta Općina Visoko radi da pomogne svom stanovništvu ili Općina postoji da oguli svoje stanovništvo što više!

(Autorica: Dž.B.)