Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Trenutno 149 udruženja sa sjedištem u Visokom

vahid ramicNa 14. sjednici Općinskog vijeća Visoko, vijećnik Vahid Ramić postavio je sljedeće vijećničko pitanje:

„Koliko u našoj općini postoji registrovanih udruženja građana i da se navede koja su udruženja dobila sredstva iz budžeta i o kolikim se transferima radi, pojedinačno po udruženjima.“

Odgovor:

U skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama („Službene novine FBiH“, broj: 45/02), udruženja se upisuju u registar udruženja. Registar udruženja vodi Federalno ministarstvo, ako se statutom udruženja predvidi da će udruženje djelovati na području dva ili više kantona, a ako je statutom predviđeno da će udruženje djelovati na području jednog kantona, registar udruženja vodi kantonalno Ministarstvo za pravosuđe i upravu. Na osnovu spiska udruženja Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko – dobojskog kantona dostavljenog Općini Visoko, trenutno je registrovano 149 udruženja sa sjedištem u Visokom.

U Federalnom ministarstvu pravde i Ministarstvu pravde BiH, registrovano je 15 udruženja i fondacija koje djeluju na području općine Visoko. Informaciju o odobrenim sredstvima za udruženja dobit ćete u okviru Izvještaja o izvršenju budžeta za 2013. godinu i Informacije o radu nevladinih organizacija na području općine Visoko u 2013. godini planirane Programom rada Općinskog vijeća Visoko za 2014. godinu.