Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Stanje divlje deponije na dionici puta Poriječani – Visoko

minela-ahmicPovodom postavljenog vjećničkog pitanja vjećnice Minele Ahmić, koje glasi: Da li ste od pomoćnika načelnice u Službi za prostorno uređenje, imovinsko-pravne, geodetske, stambeno-komunalne poslove i zaštitu okoline gđe. Nidžare Hadžiomerović dobili na postupanje „Otvoreno pismo u vezi sa stanjem divlje deponije smeća na dionici lokalnog puta u pravcu Poriječani- Bosnići-Mulići-Visoko od 19.07.2013. godine i koje ste aktivnosti poduzeli za njegovo rješavanje, a u skladu sa primjenom odredaba iz „Odluke o izmjenama i dopunama odluke o komunalnom redu“ od 27.3.2013. godine.

Daje se sljedeći odgovor:

Odlukom o javnom redu i miru („ Sl.glasnik općine Visoko br.7/07“) u članu 3 stav 26 je utvrđeno da povredu javnog reda i mira čine postupci i ponašanja kao što su „Bacanje smeća ili drugih predmeta u rijeke, bazene, potoke ili javne površine“. Nadzor nad provođenjem ove Odluke vrši PU Visoko, odnosno Policijska stanica Visoko i općinska komunalna i druga nadležna inspekcija shodno odredbama Zakona o prekršajima Federacije BiH. Komunalno-putna inspektorica je u 2011. godini u smislu preduzimanja preventivnih mjera za sprječavanje nastanka divljih deponija, a prema Odluci o komunalnom redu („Sl.glasnik Općine Visoko“ broj 4/01) izdala blizu 500 Upozorenja u naseljenim mjestima koja gravitiraju navedenoj dionici lokalnog puta na lokalitetu Podgradina, a ista su i prema Odluci o komunalnom redu („Sl. glasnik Općine Visoko“ broj 3/12 i 3/13) pokrivena organiziranim odvozom smeća putem PVC kesa.

Redovno, pa i ovim putem pozivam sve građane da prijave prekršioce kako bi protiv istih mogle biti preduzete zakonom propisane mjere. Da bi komunalno-putna inspektorica mogla pokrenuti prekršajne prijave potrebno je imati podatke o prekršiocu i dokaze da je isti počinio navedeni prekršaj. U Odsjeku za inspekcijske poslove nema zaprimljenih pismenih prijava o izvršiocima prekršajnih radnji odlaganja smeće na dionici lokalnog puta Poriječani-Bosnići-Mulići-Arnautovići-Visoko. U mjesnim zajednicama gdje postoji organizirani odvoz smeća potrebno je uključiti mjesno stanovništvo da vlastitim sredstvima izvrši čišćenje divljih deponija, jer su umjesto u PVC kese svoje smeće odlagali na divlju deponiji i u potpunosti snose odgovornost za postojanje divljih deponija. Pozivamo građane da prekršioce prijave i uslikaju, te da ne učestvuju u nelegalnom odlaganju otpada.