Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Završena 14. sjednica OV Visoko

ov visokoDanas je, sa početkom u 14 sati, zakazana 14. po redu sjednica Općinskog vijeća Visoko sa Dnevnim redom od 10 tačaka. Na sjednici je prisustvovalo 24 vijećnika uz najavljen izostanak vijećnice Smalibegović, ali i najavljeno kašnjenje vijećnika Ihtijarevića. Od visočkih predstavnika sa viših nivoa vlasti sjednici je prisustvovala jedino Jasmina Zubić zastupnica u Predstavničkom domu Parlamenta FBIH. Zanimljiva je i činjenica da ovoj sjednici OV Visoko nije prisustvovala načelnica.

Današnja sjednica je trajala najkraće do sada tek nekih 4 sata što je u analogiji sa prethodnim sjednicama koje nerijetko trajale i do 10, pa čak i 12 sati, izuzetan napredak. Možda se razlozi tome trebaju tražiti i u činjenici da je ovo bila i sjednica sa najkraćim dnevnim redom do sada, od tek 10. tačaka dok su neke od prethodnih sjednica imale i po 20 tačaka dnevnog reda.

Pored toga što je najkraća do sada ova sjednica je zanimljiva i po tome što su gotovo sve predložene odluke ili informacije usvojene jednoglasno. Sjednica je protekla bez većih polemika, stranačkog prepucavanja ili političkog nadmudrivanja.

U nastavku prenosimo kratak izvještaj glasanja po razmatranim tačkama Dnevnog reda 14. sjednice OV Visoko.

1. Izvod iz zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća Visoko – usvojen jednoglasno uz korekcije vijećnice Novokmet-Halilović

2. Vijećnička pitanja i inicijative

3. Prijedlog odluke o raspisivanju javnog oglasa za imenovanje dva člana Općinske izborne komisije Visoko – IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća – USVOJEN JEDNOGLASNO.

4. Prijedlog odluke o visini prosječne konačne građevinske cijene 1 m2 korisne površine stambenog prostora na području općine Visoko – IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice – USVOJEN JEDNOGLASNO.

5. Prijedlog odluke o visini naknade za održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrada za 2014. godinu – IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice – USVOJEN JEDNOGLASNO.

6. Prijedlog odluke o vrijednosti boda za utvrđivanje komunalne naknade za 2014. godinu – IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice – USVOJEN JEDNOGLASNO.

7. Prijedlozi programa za 2014. godinu:

a) Prijedlog programa komunalnih djelatnosti za 2014. godinu – USVOJEN sa 22 glasa ZA i 2 glasa PROTIV

b) Prijedlog programa utroška sredstava za tekuće održavanje u 2014. godini – USVOJEN JEDNOGLASNO.

c) Prijedlog programa ulaganja sredstava iz Fonda za zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona na području općine Visoko za 2014. godinu – USVOJEN JEDNOGLASNO.

d) Prijedlog odluke o kriterijima rangiranja investicionih projekata za izradu programa kapitalnih investicija – predlagač povukao prijedlog.

8. Prijedlozi akata iz imovinsko-pravne oblasti:

a) Prijedlog zaključka o neprihvatanju ponude Frtuna Nedžada za preuzimanje privremenog prava korištenja zemljišta na nekretnini označenoj k.č. 2656, upisane u zk.ul. 1218 KO Visoko – USVOJEN JEDNOGLASNO.

b) Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Burić Nusreti, Burić Adnanu i Matoruga Amri za zaključenje ugovora o uspostavljanju prava služnosti sa pravnim licem BH Telecom na parcelama označenim k.č. 3511/2 i 3511/1 KO Visoko – USVOJEN JEDNOGLASNO.

9. Izvještaj Popisne komisije općine Visoko o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH 2013. godine na području općine Visoko – IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, predsjednica Popisne komisije – USVOJEN JEDNOGLASNO.

10. Informacija o odobrenim i isplaćenim sredstvima iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona braniocima i članovima njihovih porodica na području općine Visoko – IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice – USVOJEN JEDNOGLASNO.