Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

7729 osoba u evidenciji Biroa za zapošljavanje Visoko

nezaposlenostEkonomska kriza koja je evidentna u cijeloj BiH, te veliki broj nezaposlenih osoba, problem je sa kojim se susreće i općina Visoko. Naime, prema evidencijama Službe za zapošljavanje Zeničko – dobojskog kantona, Biro Visoko, na području općine Visoko sa danom 31.12.2013. godine bilo je evidentirano 7729 osoba koje traže posao i ta brojka je povećana za 6% u odnosu na broj nezaposlenih od 31.12.2012. godine, kada ih je na Birou bilo prijavljeno 7267. U toku 2013. godine evidentirano je 2511 novoprijavljenih nezaposlenih osoba, u odnosu na 1832 iz 2012. godine, od čega po osnovu završetka školovanja 445 osoba, a po osnovu radnog odnosa 1693 osobe. Najveći broj osoba koje su ostale bez posla odnosi se na otpuštene radnike po isteku rada na određeno vrijeme i iznosi ukupno 947 osoba.