Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Znakovi na mostu koji spaja Moštre i Poriječane

jasmin omanovic1Inicijativa vijećnika Jasmina Omanovića da se na prilazu mostu koji spaja putni pravac Poriječani- Moštre s obje strane postave znakovi sa najvećom dozvoljenom masom za teretna vozila i znakovi prvenstva prolaza za sva vozila koja idu preko tog mosta.

U raspravi je učestvovao vijećnik Jasmin Omanović.

Podržavajući podnesenu inicijativu, vijećnici su jednoglasno, sa 25 glasova ZA, donijeli sljedeći

Zaključak:

1. Općinsko vijeće Visoko prihvata inicijativu vijećnika Jasmina Omanovića da se na prilazu mostu koji spaja putni pravac Poriječani-Moštre s obje strane postave znakovi sa najvećom dozvoljenom masom za teretna vozila i znakovi prvenstva prolaza za sva vozila koja idu preko tog mosta.

2. Općinsko vijeće zadužuje Službu za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina da poduzme aktivnosti, u skladu sa datim odgovorom na inicijativu, akt broj: 03/1-23-7-1031/13 od 10.12.2013. godine.