Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Sigurnost djece na regionalnom putu Visoko – Kiseljak

mirnes faticInicijativa vijećnika Mirnesa Fatića za postavljanje treptućeg svijetlećeg znaka „djeca na putu“ na regionalnom putu Visoko-Kiseljak u naselju Buci. U raspravi su učestvovali vijećnici: Mirnes Fatić i Izet Smajević, te Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice i Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća. Vijećnici su, jednoglasno, sa 25 glasova ZA, donijeli sljedeći

Z a k lj u č a k:

1. Općinsko vijeće Visoko prihvata inicijativu vijećnika Mirnesa Fatića vezano za postavljanje treptućeg svijetlećeg znaka „djeca na putu“ na regionalnom putu Visoko-Kiseljak u naselju Buci, u skladu sa odgovorom na inicijativu Službe za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina da poduzme aktivnosti, akt broj: 03/1-23-7-1028/13 od 10.12.2013. godine.

2. Zadužuje se Služba za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina da poduzme aktivnosti na realizaciji inicijative.