Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Otvorena tema oko uspostave sistema energetske efikasnosti u javnim ustanovama ZDK-a

VLADA-ZDK-TELOPU Vladi Ze-do kantona je otvorena tema oko uspostave sistema energetske efikasnosti u javnim ustanovama ZDK-a. Naime, na području Kantona postoji 167 objekata javnih ustanova od kojih su većina škole (125 objekata), 10 zgrada domova zdravlja, vrtića i ostalih ustanova što vodi opredjeljenju da se ove godine finansira više projekata poboljšanja energetske efikasnosti u osnovnim i srednjim školama sa područja Kantona.

Razgovor koji je otvoren u Vladi trebalo je da precizira izvore i načine finansiranja ovakvih projekata sa kantonalnog i federalnog nivoa, a u njemu su, pored premijera ZDK Muniba Husejnagića, ministra za prostorno uređenje Edina Terzića i ministra obrazovanja Mirka Trifunovića učestvojvale i Jasmina Kafedžić, šefica Sektora za energetsku efikasnost Federalnog fonda za zaštitu okoliša i Jasmina Katica iz federalnog Ministarstva za prostorno uređenje.

One su informisale predstavnike Vlade ZDK o postojećim oblicima finansiranja oblasti energetske efikasnosti naglašavajući zadovoljstvo što je Ze-do kanton jedan od rijetkih koji već ima izgrađen sistemski pristup pravilnom korištenju energije pa će biti time lakše realizovati projekte koji se finansiraju sa federalnog nivoa. Naime, osim pomenutih federalnih institucija u realizaciju ovih projekata finansijski je uključen i UNDP kao i Svjetska banka. Premijer Husejnagić izrazio je spremnost Vlade Kantona da finansijski jednim dijelom učestvuje u ovom projektu, što su predstavnice federalnih institucija ocijenile kao dodatni plus za ovaj Kanton, jer će time biti omogućeno uključenje većeg broja školskih i zdravstvenih objekata u projekt.

Druga tema sastanka bila je uspostava sistema prikupljanja parametara i fomiranja baze podataka o energetskoj efikasnosti javnih objekata u ZDK, koji će operativno voditi Regionalna razvojna agencija REZ. Iskazana je mogućnost da se za 15 odabranih školskih objekata uradi energetski audit i izradi predračun radova. Jedan od ovakvih pilot projekata već je urađen na Osnovnoj školi „Musa Ćazim Ćatić“ u Zenici i ta škola je ušla u prioritete, a sredstva za „utopljavanje“ zgrade ove škole finansirat će se iz Federalnog fonda za zaštitu okoliša.