Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Usvojen borački zakon

skupstina zdk 2013Skupština Zeničko-dobojskog kantona je nakon višesatne rasprave jednoglasno je usvojila Prijedlog Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica po skraćenom postupku. Cijeli tok Skupštine pratili su predstavnici svih boračkih udruženja i organizacija koji su na kraju bili zadovoljni ishodom sjednice. Zakon o dopunskim pravima branilaca važio je do kraja 2013. godine što znači da je bilo neophodno donijeti novi dokument.

U međuvremenu obavljene su konsultacije sa svim boračkim organizacijama i sve su, osim saveza ratnih vojnih invalida dale svoju pismenu saglasnost na ponuđena zakonska rješenja: Skupština je uz Zakon o dopunskim pravima branilaca usvojila i dva zaključka, prvi da se u roku od 90 dana sačini rebalans ovogodišnjeg budžeta, što znači utvrđivanje 4 posto od ukupnog budžeta za boračke transfere, te da se u istom roku obave izmjene Zakona o izvršenju budžeta koje bi omogućile da boračka prava budu u vrhu prioriteta u isplatama. U prvom dijelu Skupština je prihvatila izmjene Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije. Do kraja sjednice razmatrane su dopune Zakona o komunalnim djelatnostima, Inicijativa zastupnika Adnana Jupića za donošenje izmjena i dopuna Zakona o socijalnoj zaštiti, te Izvještaj o stepenu kvalitete zdravstvene zaštite u Kantonalnoj bolnici Zenica. 

RTV Zenica/Visoko.co.ba