Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Elaboracija odgovora na vijećnička pitanja

velika sala opcine visokoVijećnička pitanja i inicijative.

I – Elaboracija odgovora na vijećnička pitanja.

U elaboraciji dostavljenih odgovora na vijećnička pitanja, vijećnici su se izjasnili kako

slijedi:

1. Zamjenica predsjedavajuće Aida Zerdo nije zadovoljna odgovorom na vijećničko

pitanje vezano za upošljavanje socijalnih radnika u redovnim školama na području Zeničko-dobojskog

kantona, dostavljenim od Kantonalnog ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i

sport.

2. Vijećnik Jasmin Omanović djelimično je zadovoljan odgovorom na vijećničko

pitanje vezano za obezbjeđenje odgovora od nadležnog ministarstva ZDK po pitanju žalbe na

rješenje za obustavu rušenja stare školske kuhinje i izgradnje adekvatnog ulaza za učenike OŠ

Mula Mustafa Bašeskija u Donjem Moštru, dostavljenim od Službe za prostorno uređenje,

imovinsko-pravne, geodetske, stambeno-komunalne poslove i zaštitu okoline.

Vijećnik je također uputio urgenciju za dostavljanje odgovora na dva ranije postavljena

vijećnička pitanja.

3. Odgovor na pitanje vijećnika Frljak Adnana vezano za završetak izlaznog puta iz

Okolišća (MZ Moštre), dostavljen od Službe za prostorno uređenje, imovinsko-pravne,

geodetske, stambeno-komunalne poslove i zaštitu okoline i Savjeta MZ Moštre.

4. Odgovor na pitanje vijećnika Frljak Adnana vezano za signalizaciju na pružnim

prelazima u Porječanima i Čekrekčijama, te održavanje pružnih saobraćajnica od korova, trave i

smeća, dostavljen od JP Željeznice Federacije BiH.

(Vijećnik nije bio prisutan-najavljeno kašnjenje)

5. Vijećnik Dalibor Tomičić nije zadovoljan odgovorom na vijećničko pitanje vezano za

rješavanje problema vodosnabdijevanja područne škole u Srhinju i 35 domaćinstava u vršnom

dijelu vodovoda, dostavljenim od Službe za prostorno uređenje, imovinsko-pravne, geodetske,

stambeno-komunalne poslove i zaštitu okoline.

6. Vijećnica Nevzeta Begić zadovoljna je odgovorom na vijećničko pitanje vezano za

planiranje saniranja Aleje šehida Resula, konkretno uređivanje trotoara, te planiranje finansijskih

sredstava, dostavljenim od Službe za prostorno uređenje, imovinsko-pravne, geodetske,

stambeno-komunalne poslove i zaštitu okoline.

7. Vijećnik Elvir Špiodić zadovoljan je odgovorom na vijećničko pitanje vezano za

planiranje isporuke posipnog materijala za predstojeći zimski period mjesnim zajednicama koje

nisu obuhvaćene redovnim zimskim održavanjem, dostavljenim od Službe za prostorno uređenje,

imovinsko-pravne, geodetske, stambeno-komunalne poslove i zaštitu okoline.

8. Vijećnik Elvir Špiodić zadovoljan je odgovorom na vijećničko pitanje vezano za

namjenu terena sportskog igrališta u naselju Carica, dostavljenim od Službe za prostorno

uređenje, imovinsko-pravne, geodetske, stambeno-komunalne poslove i zaštitu okoline.

9. Vijećnik Elvir Špiodić nije zadovoljan odgovorom na vijećničko pitanje vezano za

mogućnost vraćanja pacijenata iz Službe porodične medicine u Medicinu rada, dostavljenim od

JU Dom zdravlja Visoko.

10. Vijećnica Zijada Smailagić zadovoljna je odgovorom na vijećničko pitanje vezano

za mogućnost da se obilježi pješački prijelaz i postavi saobraćajni znak za ograničenje brzine na

Gračaničkom putu, na mjestu gdje djeca sa Kula Banjera i Taukčića prelaze tu cestu,

dostavljenim od Službe za prostorno uređenje, imovinsko-pravne, geodetske, stambenokomunalne

poslove i zaštitu okoline.

11. Vijećnica Delila Novokmet-Halilović zadovoljna je odgovorom na vijećničko

pitanje vezano za posljednji javni konkurs na području Zeničko-dobojskog kantona za prijem

policijskih službenika, te pristupanje proceduri raspisivanja novog konkursa, dostavljenim od

Kantonalnog ministarstva unutrašnjih poslova.