Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Zaključak iz pretpostavke: Ko su 11 odabranih i prije nego je konkurs zvanično izašao

KonkursJučer je zvanično objavljen JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Visoko, koliko je vidljivo iz dva javna poziva bit će uposleno 11 novih državnih službenika, odnosno već postojeći uposlenici će biti preraspoređeni. Uvijek u ovakvim situacijama postoje sumnje o štimanju radnih mjesta i nije to slučaj samo u Visokom. A najpoznatiji posljednji slučaj u Visokom koji nije realizovan je onaj u mandatu načelnika Muniba Alibegovića kada je kao kontrauslugu za glasanje u Općinskom vijeću prilikom usvajanja budžeta, pokušalo naštimati SBiH upošljavanje tadašnjeg predsjednika kluba vijećnika ove stranke Mufida Bečarevića.

Istraživački tim Visoko.co.ba pozabavio se malo ozbiljnije pomenutim Javnim konkursom te kao u slučaju Bečarevića sastavio listu eventualne buduće raspodjele radnih mjesta po objavljenom konkursu koja naravno ne mora biti tačna. A koliko su naše pretpostavke bile tačne svakako će pokazati i zvanični rezultati nakon obavljenih zakonom predviđenih procedura:

01. Pomoćnik načelnice u Službi za opću upravu i inspekcijske poslove – Edina Ahmetović

02. Šef Odsjeka za finansije u Službi za finansije, privredu i lokalni ekonomski razvoj – 1 (jedan) izvršilac – Belma Čengić 

03. Šef Odsjeka za lokalni ekonomski razvoj u Službi za finansije, privredu i lokalni ekonomski razvoj – Emir Fejzović

04. Stručni saradnik za informaciono-komunikacione tehnologije u Službi za poslove Općinskog načelnika – Almin Halilović

05. Stručni saradnik za poslove inspekcije u Odsjeku za inspekcijske poslove u Službi za opću upravu i inspekcijske poslove – Mirzeta Burko

06. Stručni saradnik za radna tijela Općinskog vijeća u Službi za poslove Općinskog vijeća – Muhamed Halilbegović

07. Pomoćnik načelnice u Službi za urbanizam, stambeno – komunalne poslove i katastar nekretnina – Nidžara Hadžiomerović

08. Šef Odsjeka za urbanizam i prostorno planiranje u Službi za urbanizam, stambeno – komunalne poslove i katastar nekretnina – Jasna Zubić 

09. Stručni saradnik za poslove lokalne uprave u Službi za poslove Općinskog načelnika – Dinka Omanović

10. Stručni saradnik za normativnu djelatnost i ljudske resurse u Službi za poslove Općinskog načelnika – Amila Koso

11. Stručni saradnik za mjere zaštite i spašavanja u Službi civilne zaštite – Suada Rizvanović.

Naravno, ovdje se radi samo o pretpostavkama dobronamjernih novinara Visoko.co.ba koji, baš kao i kandidati za buduća nova radna mjesta u državnoj službi, Visokom samo žele najbolje, s tim da Visoko.co.ba i novinari koji čine redakciju ovog medija za razliku od državnih službenika svoju dobronamjernost izražavaju volonterskim i potpuno besplatnim radom koji Općinski proračun ne košta niti 1KM, dok su motivi zajedništva i rada za bolje Visoko onih koji su raspisali Javni poziv i onih koji će dobiti radna mjesta izraženi u konvertibilnim markama direktno s budžeta i preko leđa poreznih obveznika.

Podsjećamo da je Visoko.co.ba jedini visočki medij koji dolaskom nove vlasti ne ostvaruje nikakav ekonomski interes od Općine i koji ne troši niti 1KM budžetskog novca, a uvidom u finansijsko poslovanje ovog medija može se jasno vidjeti da porezne obaveze prema državi i općinskim komunalnim taksama izvršava urednije od svih ostalih.

U tome je razlika između njih i nas, u tome je razlika između ideje i ličnog interesa vođenog isključivo materijalnim!