Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Pozivamo sve medije da objave spisak svih spornih dužnika

sbb bihPovodom medijskih prašine koja se digla, a u vezi kredita koje je Vlada Ze-do kantona dijelila podobnim članovima  određenih  stranaka, Kantonalni odbor SBB BiH Zeničko-dobojskog kantona želi iznijeti sljedeće činjenice: 

KO SBB BiH Ze-do kantona, kao stranka koja je opredijeljena za zakonitost i borbu protiv korupcije je inicirao da se sporni krediti i  sve činjenice za dodjele istih, kao i nevraćanje kredita, objave u javnosti. U tome smo uspjeli i stvari pokrenuli sa mrtve tačke, što je i  bio cilj. Predmetni krediti su dodijeljeni 2001., 2002. i 2003. godine, kada je na vlasti bila tkz. “Alijansa za promjene,” a zna se da su  podobni politički kao i svi drugi kadrovi iz stranaka koje su činile tu alijansu dobili ove kredite.

SBB BiH u to vrijeme nije postojao kao politički subjekt, a da jeste sigurno je da sporni krediti uopće ne bi bili predmet razmatranja.

KO SBB BiH Zeničko-dobojskog kantona, u skladu sa svojom politikom transparentnosti i borbe protiv svih vrsta nezakonitosti,  istrajat će na poziciji da se svi sporni dužnici procesuiraju u pravnoj proceduri i objave imena “podobnih”, koje kredite nisu vraćali na  vrijeme ili su ih po podobnosti dobili.

Shodno tome, pozivamo sve medije da objave spisak svih spornih dužnika.

                                                 
S poštovanjem!
                                                                                                                                          

Zeničko-dobojskog kantona