Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

JP “Elektroprivreda” BiH prodaje Vitexovu imovinu zbog dugovanja od 1.098.347,20KM

vitex visokoUtvrđuje se tržišna vrijednost nekretnina označenih sa: – k.č broj 805/50 zvana “Topuzovo polje”, u naravi poslovna zgrada u privredi, površine 505 m2, upisana u zk. ul. 216 k.o Kraljevac, vlasništvo izvršenika 1/1, u iznosu od 435.476,30KM, te -k.č 805/51 zvana “Topuzovo polje” , u naravi poslovna zgrada u privredi, ukupne površine 178 m2 i k.č. broj 805/52 zvana „Topuzovo polje“, u naravi poslovna zgrada u privredi, ukupne površine 390 m2, upisane u z.k. ul. 216 k.o. Kraljevac, vlasništvo izvršenika 1/1, u iznosu od 483.473,40 KM, u skladu sporazuma stranka,

2. Zakazuje da se ročište za prvu prodaju nekretnina iz tačke 1. Zakljuučka, usmenim i javnim nadmetanjem, za dan ČETVRTAK, 13.02.2014. godine u 13 sati.

Ročište će biti održano u Općinskom sudu u Visokom, ulica Alije Izetbegovića, soba broj 18.

3. Na ročištu za prvu prodaju nekretnina se ne može prodati ispod polovine njene vrijednosti.

Poreze i takse u vezi s prodajom nekretnine snosi kupac.

4. Na ročištu za javno nadmetanje kao kupci mogu učestvovati osobe koje su prije početka nadmetanja položile osiguranje koje iznosi 10.000,00 KM.

Učesnici u javnom nadmetanju su dužni prije početka nadmetanja predati dokaz o uplati osiguranja koje se uplaćuje na depozitni račun Općinskog suda u Visokom broj:3389002209800854, sa naznakom broja predmeta 41 0 Ip 037769 Kom 2.

Nakon zaključenja javnog nadmetanja, ponuđačima čija ponuda ne bude prihvaćena, izuzev trojici najboljih ponuđača, položeno osiguranje će se odmah vratiti.

5. Polaganje osiguranja nije obavezno za tražioca izvršenja i nosioce prava upisanih u zemljišnoj knjizi koja prestaju prodajom nekretnine, ako njihova potraživanja dostižu iznos osiguranja i ako bi se s obzirom na njihov prvenstveni red i utvrđenu vrijednost taj iznos mogao namiriti iz kupovne cijene.

6. Ponuđač sa najboljom ponudom dužan je da u roku od 30 dana, računajući od dana donošenje posebnog zaključka o prodakji nekretznine, platiti cijenu umanjenu za položeno osiguranje.

7. Ovaj zaključak o prodaji objavit će se na oglasnoj ploči suda.

Tražilac izvršenja i izvršenik zaključak mogu objaviti us redstvima javnog informisanja.

8. Stranke se mogu sporazumijeti, najkasnije do ročišta za javno nadmetanje, da se prodaja nekretnine izvrši neposrednopm pogodbom putem osobe ovlaštene za promet nekretnina ili sudskog izvršioca.

Sudija

Vildana Dervović

PRAVNA POUKA:

Protiv zaključka nije dozvoljen pravni lijek.