Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

DEMANT na Saopćenje za javnost dijela radnika Velepromet-Maloprodaje

velep1Dana 21.01.2014.godine od strane dijela radnika Velepromet-Maloprodaje kroz sredstva javnog informisanja je izneseno Saopćenje za javnost u kojima nekoliko radnika pokušava da kroz iznošenje neistina diskredituje moju malenkost kako na profesionalnom, tako i na privatnom planu. Naime, u navedenom Saopćenju za javnost je doslovno navedeno: ,,Od prije nekoliko dana advokat Mehmed Vranac vrši pritisak na radnike zovući ih pojedinačno i tražeči njihov pristanak za stečaj. Po našoj ocjeni advokat Vranac radi za svoje interese, a ne za interese većine radnika, pa čak ni svojih klijenata koje zastupa.,,. Navedene kvalifikacije su neistinite i kompromitirajuće su prirode kako za mene, tako i za ostale radnike Velepromet-Maloprodaje koje zastupam, te sam primoran uputit ovaj demant radi pravilnog informisanja javnosti.

Kao advokat, ali i kao osoba koja živi i radi u Visokom, očevidac sam doista nezavidne pozicije radnika Velepromet-Maloprodaje. Kroz postupke koje vodim svjedokom sam također da tim ljudima već duži niz godina nisu isplaćivanja primanja iz radnog odnosa, nije im je uplaćen staž još od 1999. godine te ne mogu ostvariti pravo na penzionisanje, usljed neuplaćenim doprinosa za zdravstveno osiguranje, ne mogu ostvariti pravo na liječenje itd. Agonija ovog privrednog subjekta traje već skoro 20 godina. Velepromet-Maloprodaja je jedan od rijetkih privrednih subjekata koji nije uskladio svoj status sa Zakonom o privrednim društvima (ZPD), što je sukladno članovima 382. i 385. ZPD-a osnov za daljnje funkcionisanje privrednog društva, te društva koja nisu izvršila usklađivanje svoga statusa sa ZPD-om registarski sud će po službenoj dužnosti donijeti i objaviti u Službenim novinama Federacije BiH odluku o prestanku privrednog društva. Faktički, ovaj privredni subjekt u organizacionom smislu ZPD-a praktično i ne postoji, te je samo po ovom osnovu stečajni postupak u ovom privrednom društvu trebao biti odavno pokrenut.

Nadalje, advokat Mehmed Vranac, niti bilo ko drugi ni na koji način nije, niti je u prilici vršiti bilo kakav pritisak na bilo koga, pa tako ni na dio radnika Velepromet-Maloprodaje da pristanu na stečaj. To je slobodna ocjena svakog radnika. S obzirom da sam osoba koja je u svom dosadašnjem radnom iskustvu i te kako dobro upoznata sa odredbama Zakona o stečajnom postupku (ZPD), kako teoretski, tako i praktično, te osoba koja je u nebrojeno mnogo slučajeva bila stečajni upravnik ili likvidator privrednih društava, a u ovom slučaju sagledavajući probleme svojih klijenata (radnika koje zastupam kroz parnične i izvršne postupke), uvidio sam kao advokat da kroz navedene postupke neću moći u cijelosti zaštititi interese svojih klijenata, s obzirom da je cjelokupna imovina Velepromet-Maloprodaje u većini slučajeva predmetom zakonske hipoteke Kantonalnog poreznog ureda Zenica, sukladno članu 50. Zakona o poreznoj upravi Federacije BiH, te gotovo u svim slučajevima predmetom ubilježavanja izvršenja ostalih povjerilaca (prevashodno radnika koji su ranije procesuirali svoja potraživanja), sukladno članu 72. Zakona o izvršnom postupku (ZIP). O čemu se zapravo radi. U slučaju prodaje nekretnina koje su pod teretom zakonske hipoteke, odnosno ubilježavanja izvršenja, svaki naredni tražilac izvršenja sa ubilježenim izvršenjem se neće moći namiriti ni u kom omjeru namiriti sve dok prethodno ubilježeni tražilac izvršenja nije namiren u cijelosti sa svojim potraživanjem. Ako se uzme u obzir podatak da je Kantonalni porezni ured Zenica zakonsku hipoteku upisao za potraživanje od preko 4 miliona KM, tada se dolazi do jasne slike da prilikom prodaje svakog objekta u sudskom postupku gotovo cijelu kupoprodajnu cijenu će naplaćivati založni povjerilac. Potraživanja radnika u tom slučaju neće biti izmirena. Ako se ovome doda činjenica da se ni u jednom slučaju nekretnine Velepromet-Maloprodaje nisu prodavale po procjeni sudskog vještaka, nego daleko ispod te cijene (u bescijenje kao što to i potvrđuju i navodi u spornom Saopćenju za javnost), tada je više nego jasno da od potraživanja radnika i njihovog ,,uvezivanja staža,, neće biti ništa. Mišljenja sam da ne bi bilo pravedno, u sudskim izvršnim postupcima koji se trenutno vode, namirenje nekih radnika u cijelosti i sa stažom i platama (onih koji su ranije procesuirali svoja potraživanja), a da za neke radnike koji su kasnije svoja potraživanja procesuirali ili ih nisu procesuirali uopće ne ostane novca niti za staž. U slučaju otvaranja stečajnog postupka, svi radnici (bez obzira na činjenicu da li su procesuirali svojih potraživanja) bi bili u jednakoj poziciji i namirivali bi se iz prodaje imovine, gdje bi prioritet u svakom slučaju bio njihov staž.

Nadalje, advokat Mehmed Vranac je sukladno Zakonu o advokaturi u Federaciji BiH i Kodeksu advokatske etike bio obavezan da svakog svoga klijenta pozove i predoči mu svoja pravna razmišljanja, stavove po pitanju postupka koje vodi za njih, te daljnje namjere u poduzimanju radnji. Tako je dana 10.01.2014. godine održao sastanak sa svim svojim klijentima i prenio im svoja razmišljanja, takoreći napravio usporedbu trenutnog stanja predmeta na sudu i njihovog toka, te pravne situacije koja bi bila u stečajnom postupku. Nakon navedenog sastanka ostavljen je rok od sedam dana da navedeni razmisle i obavijeste me o svojoj namjeri. S obzirom da mi se nekoliko radnika javilo i dalo saglasnost da u njihovo ime, kao povjerilaca, pokrenem stečajni postupak, dok mi se neki nisu javili, bio sam obavezan one koji se nisu javili pozvati i upitati da li su razmislili. Nakon dobivanja afirmativnih ili negativnih odgovora od istih, uredno sam se zahvaljivao. Tvrdnja da sam nekoga na nešto prisiljavao je apsolutna neistina, te bih volio svaki onaj koga sam na nešto prisilio da se imenuje.

Kao advokata, a ponajviše kao čovjeka, posebno me je uvrijedila potpuno neprihvatljiva navodna tvrdnja ,,da isti procjenjuju da radim za svoje interese, a ne interese većine radnika, pa čak ni svojih klijenata koje zastupam.,,. Moram pojasniti da advokat Mehmed Vranac nije punomoćnik svih radnika Velepromet-Maloprodaje, nego samo nekolicine njih, dok ostale radnike zastupaju drugi advokati i ja s tim radnicima, kao advokat, nemam ništa. Advokat Mehmed Vranac poznaje jako dobro svakog od tih radnika, sa njima se gotovo svakodnevno susrećem, to su bivše radne kolege moga oca, također bivšeg radnika Velepromet-Maloprodaje. Da javnost do kraja bude upoznata, taj isti Mehmed Vranac do sada nije niti od jednog od svojih klijenata (radnika Velepromet-Maloprodaje) naplatio jednu jedinu marku niti je tražio da isti plate dosadašnje usluge zastupanja, jer poznaje u kakvoj se nezavidnoj materijalnoj situaciji nalaze. Taj isti Mehmed Vranac ovim putem otvoreno, putem sredstava javnog informisanja izjavljuje, da i u slučaju otvaranja stečajnog postupka neće naplatiti niti jednu jedinu marku na ime zastupanja svojim klijenata, sve dok prije toga staž radnika Velepromet-Maloprodaje koje isti zastupa ne bude u cijelosti uplaćen. Toliko o ličnim interesima advokata Mehmeda Vranac.

Obavezan sam napomenuti da drugi dio mojih klijenata (takođe radnika Velepromet-Maloprodaje) insistira na pokretanju stečajnog postupka. Ja nisam samo zastupnik nekolicine radnika koji su uputili Saopćenje za javnost, nego i onog dijela radnika koji su mi dali ovlaštenje za pokretanje stečajnog postupka, a ja njihov nalog, kao advokat, moram ispoštovati. Međutim, bez obzira na to, u slučaju otvaranja stečajnog postupka, ukoliko i dalje budem punomoćnik, potpuno jednako ću zastupati interese oba dijela radnika, bez obzira na to ko je dao saglasnost, a ko ne za pokretanje stečajnog postupka.

I na koncu, meni je kao čovjeku potpuno razumljiv stav dijela radnika koji ne želi stečaj, što zbog neinformisanosti, što zbog tabua stečajnog postupka, a najviše iz razloga što su ti ljudi žrtve dugogodišnjih obećanja o rješavanja njihovog statusa. Moje je mišljenje kao advokata (volio bih da griješim), da od tih obećanja neće biti ništa. Položaj radnika je sve lošiji, posebno ako se uzme u obzir da je svakog dana imovine Velepromet-Maloprodaje iz koje bi se trebala namiriti i njihova potraživanja sve manje, a obaveza sve veće.

Ovim putem, konačno, želim zahvaliti dijelu radnika koji mi je uputio riječi apsolutne podrške za potez koji sam u ime njih poduzeo, kako bi se agonija radnika konačno počela rješavati.

Visoko; 21.01.2014. godine                                                         MEHMED VRANAC, advokat