Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Moj javni protest!

semsudin mehmedovic sdaZa dan 23.01.2014. godine u 8 sati građevinska inspektorica OBAVIJESTILA je Medžlis islamske zajednice Višegrad da će pristupiti PRISILNO uklanjanju riječi “GENOCID” na naprijed pomenutoj lokaciji.

Preživjele žrtve i članovi porodica ubijenih smatraju da su odluke institucija RS direktno miješanje u autonomiju vjerskih zajednica, a u konkretnom slučaju Medžlisa islamske zajednice Višegrad, te da su diskriminatorne sa ciljem degradiranje Bošnjaka u manjem bh. entitetu u ovom slučaju Bošnjaka Višegrada.

RS i Općina Višegrad u svojim rješenjima i zaključcima ignoriše jasne odredbe Zakona o slobodi vjere i pravnom položaju ckava i vjerskih zajednica u BiH (“Sl.glasnik BiH” broj 5/04 koji glasi: “Crkve i vjerske zajednice posjeduju vlastitu imovinu i imovinska prava kojima slobodno raspolažu i upravljaju”), te prema tački 5 stav 3 Uputstva o provedbi zakona o slobodi vjere i pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica (“Sl.glasnik BiH”, br 83/06) koji glasi: “U zajednici sa vjernicima i vjerskim službenicima preko svojih vrhovnih ili autonomnih tijela i predstavnika crkve i vjerske zajednice, shodno svom unutarnjem poretku i sopstvenim propisima samostalno upravljaju svojom imovinom, kapitalom, fondovima i zadužbinama. To znači da se tijela vlasti ne smiju miješati u rad i upravljanje imovinom u vlasništvu crkava i vjerskih zajednica, niti njihovu saradnju s njima uvjetovati time”.

Konačno možemo zaključiti da trenutna vlast u Višegradu nasavlja politiku omalovažavanja i dehumanizacije Bošnjaka Višegrada koju je 1992. godine započela. Isto tako postoji cijela lista spomenika koji su postavljeni bez ikakvog odobrenja upućen SO Višegrad na usvajanja koji pokušavaju da legalizuju genocid.

Žao mi je što pojedinci iz VM šute i ignorišu ovo, a mnogo se trude da budu bošnjački prvaci, a boje se reakcija od svojih “jarana” iz vlasti…

Posted in BiH