Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Ne daj vlast onome ko je traži i za njom žudi

vlast stulicUporedo sa potrebom naroda da ima vođu, kod naroda postoji  još veća potreba i želja  da imaju pravog istinskog vođu ili vladara. Narodu je zaista potreban pravedan vladara, koji će voditi zajednicu ljudi. A kada su u pitanju Bošnjaci postojanje dobrog pravednog vladara je imperativ obaveza kako bi se mogao provoditi Zakon.

Vladar ili vlast općenito tj., svi ljudi koji danas donose odluke u ime naroda moraju biti ubijeđeni da je položaj obaveza, a nikako privilegija. Narod je birao vlast i vladare na položaje, s ciljem da zastupaju i predstavljaju njihove interese i zbog toga narod ima pravo i obavezu da prati rad vlastodržaca i da ih  pozove na odgovornost, ako zloupotrebljavaju svoje položaje i da ih ako treba i smijene.

U mjeri u kojoj je na čelu države postoji pravedan vladar  odnosno pravedna, dobra vlast u toj mjeri je na sceni prosperitet društva, a ukoliko ne postoji dobra vlast, onda se pojavljuje kriza i smutnja. Pojedini prije svega islamski učenjaci kažu da će se pojaviti fitneluk-smutnja, ako ne postoji vladar koji će zastupati interese ljudi!“

Odgovornost vladara i vlasti je velika, jer se ona veže i za pitanja vjere i dunjaluka. Zbog toga je važno da vladari i vlasti  imaju sve odlike za to, svjesni da na sebe tovare veliku obavezu, koju treba ispuniti na najbolji način, a vođenje ljudi je velika odgovornost i obaveza.

Bošnjaci su dobri i u njima ima mnogo dobra, ali je problem što je slabo njihovo vođstvo, koje im uskraćuje prava i koje se ne bori za njihove interese.

Bošnjacima je kao nikada dosad potreban lider ili bolje reći lideri koji su spremni pokrenuti revoluciju. Ovi koji nam se danas nude to sigurno nisu, bez obzira da li se radi o lokalnom ili nekom većem nivou. Ovdašnji i današnji takozvani lideri moraju shvatiti da se lideri na prave po kojekakvim stranačkim i drugim jazbinama, lideri se rađaju i žive sa narodom, i u dobru i u zlu.

Međutim, na narodu je da prepozna ko su ti lideri, a onda da ih u  skladu sa izbornim zakonom izabere da ih vodi i predstavljaju.

Vlast je veliki emanet i odgovornost

Dakle, suštinsko pitanje je kako naći pravog predstavnika koji neće nakon dobivene podrške početi trgovati, koji neće po svaku cijenu preuzimati sve segmente društva pod svoju komandu i usput iz tih segmenata života sklanjati neistomišljenike, predstavnike koji neće ukidati, koji će davati svima jednako, predstavnika koji će birati sposobne umjesto podobnih, predstavnike koji neće moć koju vlast nudi koristiti za osvetu itd.

Odgovor na pitanje kako naći pravog našao sam u životnoj praksi posljednjeg Božijeg poslanika. Naime, prenosi se da je jedan od ashaba (drugova) tražio od Poslanika da ga imenuje za namjesnika jedne pokrajine. S obzirom da se radilo o čovjeku koji je bio jako dobar, ali fizički i emocionalno slab, Poslanik mu nije udovoljio pa je rekao: „Mi ne dajemo vlast onome koje traži i žudi za njom“. Ovo se odnosi na one koji hoće vlast, a nisu sposobni da je ispravno obnašaju.

Također poznati islamski učenjak Muslim prenosi i situaciju sa Ebu Zerrom el-Gifarijem, koji je također tražio vlast u jednoj pokrajini, pa mu je Poslanik a.s. rekao: „Ti si slabašan, a vlast je veliki emanet i odgovornost“ . Vlast je velika odgovornost i podrazumijeva izvršavanje obaveza  prema narodu i prema Bogu. I pored te velike odgovornosti ljudi hrle u vlast po svaku cijenu ne birajući sretstva za postizanje tog cilja.

Iz navedenih primjera proizilazi da je vlast odgovoran posao i da ga moraju obavljati najbolji među nama, a ne oni koji se sami ničim izazvani kao najveće napasti nude da nas vode, a često puta ni sebe same ne znaju ni voditi niti predstavljati. Nažalost, upravo takvi kroz jedan izborni inžinjering kojim rukovodi nekolicina ljudi sa dosta finasijskih sredstava u prvi plan ističu sebi podobne sa kojima kasnije mogu manipulirati. Većina birača pod utjecajem izborne mašinerije ne zna ni koga, ni zašto bira. Vrlo često kvalitetni ljudi čestiti i pošteni, pored te izborne mašinerije ne mogu doći do izražaja, a onda nerijetko i odustaju od te borbe, tako da na pozicije u vlasti dolaze podobni kojih je u današnjem vremenu sve više, a ne sposobni.  

Završit ću sa hadisom kojeg prenosi imam Teberani u kojem se kaže: „Pred sudnji dan na vlasti će biti ljudi koji će uveče i jutrom izazivati Allahovu srdžbu. Dobro ih se čuvajte i nemojte ih za prijatelje uzimati“.

Da li je to vrijeme došlo kod nas i da li su ljudi koji se spominju u navedenom hadisu na vlasti kod nas, prosudite sami na osnovu njihovih postupaka.