Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Komentar na izgradnju puta Ginje – Dvor

sdp-logo-final-crveniOO SDP BIH Visoko upozorava građane da se, već duže vrijeme, na našoj općini izvode nekvalitetni radovi po pitanju polaganja gornjeg stroja kolovozne kostrukcije kao što je slučaj sa putem Ginje – Dvor. Nažalost, do sada nismo imali priliku da vidimo da pojedini izvođači ili nadzorni organi preuzmu odgovornost za nastale štete.

Općinski odbor Socijaldemokratske partije Visoko postavlja pitanje: “Da li u našoj općini dovoljno poznaju Zakon o cestama FBIH, Pravilnik o održavanju javnih cesta, Pravilnik o vrsti i sadržaju projekata za građenje i rekonstrukciju javnih cesta, kao i Zakon o građenju koji reguliše pitanje ko može da vrši nadzor nad građenjem?”

Općinskom odboru Socijaldemokratske partije Visoko jasno je da s obzirom da Općina Visoko povjerava nadzor nad građenjem osobama koje ne ispunjavaju minimalne uvjete za nadzor nad građenjem, time ostavlja prostor izvođačima da izvode nekvalitetne radove.

Glavni propust Općine Visoko i općinskih službi koje kandiduju projekte tražimo u činjenici da se finansiraju projekti bez projektne dokumentacije i svih potrebnih saglasnosti i Odobrenja za građenje.

Nadamo se da je građanima jasno da sve dok se budu izvodili radovi suprotno zakonskim odredbama, a bez kvalitetnog nadzora nad građenjem ovakvih propusta će biti sve više.