Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Katedra tefsira sa dr. hfz. Safvetom Halilovićem

Safvet HalilovicOmladinski krug MIZ Visoko obavještava da će se u subotu, 04.01.2014. godine, održati drugi susret u okviru ciklusa Katedre tefsira sa dr. hfz. Safvetom Halilovićem u Tabačkoj (Tabhanskoj) džamiji poslije jacija-namaza, 18:00h. U sklopu ovog dogadjaja iste večeri biti će upriličen i noćni namaz. Noćni namaz će se klanjati u Tabhanskoj džamiji u 22:00h. Poslanik Muhamed a.s. nas je obavijestio da ima posebna skupina meleka koja obilazi zemlju tražeći grupe ljudi koji slave i veličaju Allaha, a zatim ih obaspu svojim bereketom i smirajem. Okupimo se zajedno tražeći Allahov bereket i blagoslov. Dobro nam došli. 

Kraća biografija dr. hfz. Safveta Halilovica: 

Safvet Mustafa Halilović (rođen 1968., Zenica) je profesor tefsira i kur'anske antropologije na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici, te član Vijeća povjerenika Svjetske unije islamskih učenjaka. Studirao je na poznatom islamskom univerzitetu Al-Azhar u Kairu, gdje je diplomirao (1992.), završio postdiplomske studije i magistrirao (1997.) i doktorirao na Odsjeku za tefsir i kur'anske znanosti (2001.). Kao gostujući profesor predavao je na postdiplomskim studijama Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu i Internacionalnog univeziteta u Novom Pazaru. 
Objavio je preko 150 originalnih naučnih i stručnih radova iz oblasti tefsira (tumačenja Kur’ana), sire – Poslanikovog životopisa, kur'anske antropologije, povijesti islama, islamskog misionarstva, odgoja i obrazovanja. Saradnik je više islamskih novina i časopisa. Učestvovao je na brojnim naučnim simpozijima u Bosni i Hercegovini i svijetu.

Do sada su mu objavljene sljedeće knjige: 

At-Tafsir bi al-ma'thur, ahammiyyatuhu wa dawabituhu, dirasa tatbiqiyya fi sura an-Nisa’ (Tradicionalni tefsir, njegov značaj i postavke, primijenjena studija u suri En-Nisa’), magistarska teza na arapskom jeziku, publikovana u izdanju Darun-nešr lil-džami’at (Univerzitetska izdanja), Kairo, 1999. 
Al-Imam Abu Bakr ar-Razi al-Džessas wa manhadžuhu fi at-tafsir, doktorska disertacija na arapskom jeziku, odbranjena na Univerzitetu Al-Azhar u Kairu 25. marta 2001. godine s najvišom ocjenom mertebetu-šerefi-l-ula, uz preporuku za štampanje zbog njenih naučnih vrijednosti. Disertacija je publikovana 2001. u izdanju ugledne kairske izdavačke kuće Darusselam. Na bosanski jezik je prevedena 2004. a prevodilac je prof. dr. Mehmed Kico, profesor arapskog jezika i književnosti na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu. Prijevod je objavljen pod nazivom:Metodologija tumačenja Kur'ana u hanefijskome mezhebu – Studija na primjeru El-Džessasovog tefsira Ahkam el-Kur'an (Propisi Kur'ana), u izdanju Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu i El-Kalema. 
* Hifz – učenje Kur'ana napamet (2003. i 2005.) Knjiga je u Torontu (Kanada) prevedena na engleski jeziku a prijevod je također objavljivan dva puta. 
* Islam i Zapad u perspektivi Asadovog mišljenja, štampano dva puta na bosanskom jeziku (2003. i 2006.) Ovo djelo je prevedeno na engleski, njemački i arapski jezik te na tim jezicima publikovano u Kairu. Predgovor engleskom i njemačkom izdanju napisao je poznati njemački pisac Murad Wilfried Hofmann. 
Osnovi tefsira, opsežna studija o temeljnim postavkama razumijevanja i tumačenja Kur'ana, Islamski pedagoški fakultet, Zenica, 2005. 
* Islamsko vjerovanje u svjetlu El-Džessasovog tefsira Ahkam al-Qur'an (Propisi Kur'ana), 2005. 
* Uloga Kur'ana u životu muslimana, 2006.
* Sira – Životopis posljednjeg Allahovog Poslanika, 
prvo izdanje 2007., drugo dopunjeno izdanje 2010., treće dopunjeno izdanje 2011.
* Kur'anska antropologija – Čovjek u svjetlu Kur'ana, 2009. Ovo djelo je pionirske naravi jer je u njemu, po prvi put na našim prostorima, studiozno tretirana ova izuzetno važna oblast. Drugo dopunjeno izdanje ovog djela publikovano je 2011. pod naslovom: Šta Kur'an kaže o čovjeku, Uvod u kur'ansku antropologiju. 
* Supruge vjerovjesnika Muhammeda i razlozi njegovog višeženstva, 2009. Prevedeno na engleski (Wives of Prophet Muhammad and reasons for his multiple marriages) i njemački jezik (Die Ehefrauhen des Propheten Muhammed und die Gründe für Siene Mehrene); prijevodi publikovani u Beču (Austrija), 2009.
* Šta živi mogu učiniti za umrle, prvo izdanje 2009., drugo izdanje 2010.
* Šta moramo znati o grijesima, 2011.
S profesorom Mehmedom Kicom preveo je s arapskog na bosanski jezik dva značajna djela: Ličnost posljednjeg Allahovog Poslanika, autora Muhammeda Rewwasa Qal'ahdžija i Islamsku povelju Svjetske unije islamskih učenjaka. Islamska povelja je objavljena u sklopu Rezolucije o tumačenju islama u Bosni i Hercegovini, čiji je izdavač Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Kao zasebna publikacija Islamska povelja je objavljena 2010.
Dr. Safvet Halilović je urednik i recenzent brojnih knjiga i edicija, a sa grupom intelektualaca 1999. godine osnovao je časopis Novi Horizonti, koji na bosanskom jeziku u kontinuitetu izlazi već dvanaest godina.

Od 2008. godine angažovan je kao gostujući profesor na Fakultetu za islamskem studije u Novom Pazaru, gdje predaje Siru.
Na zasjedanje Generalne skupštine Svjetske unije islamskih učenjaka u Istanbulu, u julu 2006. godine, izabran je u Vijeće povjerenika, uže tijelo koje rukovodi Svjetskom unijom islamske uleme koja okuplja više hiljada islamskih učenjaka iz raznih dijelova svijeta. Na zasjedanju Generalne skupštine 2010. godine ponovo je izabran u Vijeće povjerenika.