Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

“U Novoj godini želim…”

u novoj godini želim“U Novoj godini želim…” je projekt koji realizuje IPS incijativa koju čine više od 20 organizacija iz cijele Bosne i Hercegovine. Cilj projekta je definisanje želja mladih ljudi u Bosni i Hercegovini, kao i želja slučajnih prolaznika.

Budući da je i Visoko učestvovalo u ovom projektu, održana je ulična akcija anketnog karaktera, kada su mladi Visočani napominjali slučajnim prolaznicima da je uskoro nova godina, te ih zamolili da ono što žele u novoj godini napišu na papir i ubace u kutiju sa željama, kako bi se formirala slika svih želja ljudi iz Bosne i Hercegovine.

Svrha projekta je da se nakon sumiranja svih želja, lista želja proslijedi državnim institucijama i organima, organima vlasti entiteta i lokalnih samouprava, kao ujedinjena građanska incijativa (u ime mladih BiH), te da poduzmu niz kreativnih aktivnosti u cilju promovisanja tih želja u gradovima BiH i kreiraju zahtjeve ka lokalnim zajednicama u skladu sa rezultatima i potraživanjima/prioritetima omladine.

U projektu su učestvovala sljedeća udruženja: Konjički klub “Visoko”, Lokalni tim ASuBiH Visoko, Lokalni tim ONAuBiH Visoko i OU “Bedem”.