Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Održana 13. sjednica Općinskog vijeća Visoko

opcinsko vijece

Danas je u Velikoj sali Općine Visoko održana 13. sjednica Općinskog vijeća, posljednja u 2013. godini, na kojoj su, nakon više od 10 sati rasprave izglasane mnoge tačke i zaključci. 13.sjednici OV Visoko prisustvovali su vijećnici, načelnica sa pomoćnicima, zastupnica u Federalnom parlamentu i predstavnici UG “Damar omladine” i “Mladi volonteri.”

Na početku sjednice Centralna Izborna Komisija dodijelila je mandat sljedećem na listi Faruku Salčinoviću koji je prihvatio mandat i dao svečanu izjavu.

Također Usvojen je i predloženi Dnevni red 13.sjednice OV. A ono što se događalo na 13. sjednici Općinskog vijeća Visoko možete pogledati u pregledu sjednice po tačkama, koji slijedi.

1.Izvod iz zapisnika sa 12. sjednice Općinskog vijeća Visoko

Izvod iz zapisnika jednoglasno usvojen sa 23 glasa ZA.

2. Vijećnička pitanja i inicijative

Elvir Špiodić (Nezavisni klub vijećnika): Pitanje za JU Dom zdravlja Visoko zašto se ne dozvoljava kandidatima za vozački da odjednom izvade ljekarske uvjerenja za sve kategorije, pa to moraju raditi u drugim gradovima? Inicijativa: Da se početkom naredne godine pristupi realizaciji rješavanja rasvjete u ulici Sarajevska, na dionici od JKP Visočica do Kopača ili Vratnice.

Vahid Ramić (SBB): Pitanje dokle se stiglo sa sistematizacijom radnih mjesta u Općini i kada će biti završena?

Adnan Frljak: Pitanje za JKP Visočica o odvozu smeća, vodosnabdijevanju i kanalizaciji u naselju Paljika?

Dejan Šćepanović (SDP): Zašto se ne poštuje član 161. Poslovnika o radu, jer smatra da se taj član krši i da se na odgovore na pitanja čeka previše dugo?

Mirnes Fatić (BPS): Pitanje za Biro rada Visoko o broju nezaposlenih na dan 1.1.2013.godine i na dan 31.12.2013.godine?

Izet Smajević (SBiH): Inicijativa da se u narednoj godini u ulici Branilaca izvrši sadnja ukrasnog drveća na za to predviđenim mjestima.

Zijada Smajlagić (SDA): Inicijativa Vladi ZDK da kroz program utroška budžetskih sredstava obezbijedi sredstva za sufinansiranje prijevoza učenika srednjih škola.

Nevzeta Begić (SBB): Pitanje za JKP Visočica o točenju vode u naselju Luke, zašto se voda uzima u naselju Luke, a ne u krugu firme i ko plaća tu vodu i pitanje kada će biti sankcionisane osobe koje vrše nelegalan dovoz smeća i njegovo odlaganje u Topuzovom Polju i pored rijeke Bosne? Inicijativa: Da načelnica izvrši promjenu radnog vremena službi i da umjesto prve radne subote u mjesecu, radna bude zadnja subota u mjesecu.

Mirza Omanović (SDA): Inicijativa Komisiji za statut i propise da se etički kodeks dopuni dijelom, odnosno tačkom koja će se zvati „Poslovna tajna“.

Dalibor Tomičić (SDP): Pitanje kada će biti objavljen Javni poziv za sredstva transfera za 2014.godinu i pitanje zašto Općina Visoko nije nekim bilbordom ili na sličan način čestitala katolički Božić?

Faruk Ihtijarević (SDA): Inicijativa Sportskom savezu Visokog i srednjim školama na području općine Visoko da se organizuju zajednička međuškolska takmičenja s ciljem uključivanja što većeg broja mladih ljudi u sport.

3. Prijedlog odluke o načinu odabira projekata nevladinih/neprofitnih organizacija po LOD metodologiji

IZVJESTILAC: Amra Omerbegović, šef Odsjeka u Službi za društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu i raseljena lica

Nakon dugotrajne rasprave, te nakon što je iscrpno pojašnjena LOD metodologija, vijeće je jednoglasno usvojilo ovu tačku dnevnog reda sa 25 glasova ZA.

4. Prijedlog programa rada Općinskog vijeća Visoko za 2014. godinu

IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća

Prijedlog programa rada OV Visoko za 2014.godinu je jednoglasno usvojen sa 25 glasova ZA.

5. Prijedlog budžeta općine Visoko za 2014. godinu

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

Velika rasprava je vođena o ovoj tačći dnevnog reda u kojoj su učestvovali gotovo svi vijećnici, iz SDP-a su najavili da će podržati Prijedlog budžeta ukoliko budu usvojeni njihovi amandmani na budžet, a prije svega se misli na amandman o stipendiranju nadarenih učenika i studenata. Iz BPS- a su najavili da neće podržati ovaj Prijedlog budžeta, jer od 7 amandmana koje su podnijeli, niti jedan nije usvojen.

Amandmani kluba SDP-a na prijedlog budžeta nisu usvojeni sa 14 glasova PROTIV, 10 glasova ZA i jednim uzržanim, kao i svih 7 amandmana vijećnika Halima Derviševića ispred kluba vijećnika BPS-a, nakon čega je Općinsko vijeće glasalo o usvajanju Prijedloga budžeta za 2014. godinu

Prijedlog budžeta općine Visoko za 2014. godinu usvojen je sa 15 glasova ZA i 10 glasova protiv.

 6. Prijedlog odluke o izvršenju budžeta općine Visoko za 2014. godinu

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

Prijedlog odluke o izvršenju budžeta općine Visoko za 2014. godinu usvojen sa 15 glasova ZA i 8 glasova protiv, bez prisustva 2 vijećnika.

7. Prijedlog rješenja o imenovanju člana i predsjednika Općinske izborne komisije Visoko

IZVJESTILAC: Džemil Halilović, predsjednik Komisije za izbor i imenovanja

Nakon kraće rasprave vijećnik Halim Dervišević dao je Prijedlog zaključka o ponavljanju konkursa za imenovanje člana i predsjednika Općinske izborne komisije, sa posebnim naglaskom na apolitičnost kandidata, a ovaj Prijedlog zaključka je odbijen sa 10 glasova ZA, 14 glasova protiv i jednim uzdržanim.  
Prijedlog rješenja o imenovanju člana i predsjednika Općinske izborne komisije Visoko, nakon kraće rasprave o ovoj tačci, usvojen je sa 15 glasova ZA, 8 i protiv i 2 uzdržana.

8. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova stalnih radnih tijela Općinskog vijeća Visoko

IZVJESTILAC: Džemil Halilović, predsjednik Komisije za izbor i imenovanja

Prijedlog odluke u ovoj tačci usvojen je jednoglasno sa 25 glasova ZA.

9. Prijedlog odluke o izmjenama odluke o obrazovanju Kolegija Općinskog vijeća Visoko

IZVJESTILAC: Džemil Halilović, predsjednik Komisije za izbor i imenovanja

Prijedlog odluke o izmjenama odluke o obrazovanju Kolegija OV Visoko usvojen je sa 24 glasa ZA.

10. Prijedlog odluke o načinu korištenja prihoda za finansiranje zaštite okoliša

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

Prijedlog odluke o načinu korištenja prihoda za finansiranje zaštite okoliša je, nakon kraće rasprave, usvojen sa 21 glasa ZA i tri uzdržana.

11. a) Prijedlog odluke o smanjenju broja članova Društva, promjeni naziva firme, promjeni sjedišta i proširenju djelatnosti Društva za gasifikaciju, distribuciju i promet gasa i opreme “Visokogas” d.o.o. Visoko

b) Prijedlog statuta JP “Visoko Ekoenergija” d.o.o. Visoko

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

U ovoj tačci postojala su dva Prijedloga gdje se u prvom Prijedlogu govorilo o preimenovanju „Visokogas-a“ te o nekim drugim stavkama u radu „Visokogas“, dok je drugi Prijedlog bio Prijedlog statuta JP „Visokogas Ekoenergija“ d.o.o. Visoko. Oba ova prijedloga usvojena su sa 17 glasova ZA i 7 uzdržanih.

12. a) Prijedlog odluke o usklađivanju registrovanih djelatnosti u unutrašnjem poslovanju Javnog preduzeća “Radio i televizija Visoko” d.o.o. Visoko

b) Prijedlog odluke o izmjenama Statuta Javnog preduzeća “Radio i televizija Visoko” d.o.o. Visoko

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice
Kao i u prethodnoj tačci postojala su dva Prijedloga unutar ove tačke, a oba ova prijedloga jednoglasno su usvojena sa 24 glasa ZA.

13. Informacija o izradi planskih dokumenata općine Visoko o zaštiti od požara i vatrogastvu

IZVJESTILAC: Dragan Božičković, pomoćnik načelnice

Informacija o izradi planskih dokumenata općine Visoko o zaštiti od požara i vatrogastvu nakon izlaganja Dragana Božičkovića jednoglasno je usvojena sa 22 glasa ZA.

14. Nacrt odluke o naknadama za vatrogastvo

IZVJESTILAC: Dragan Božičković, pomoćnik načelnice

Nacrt odluke o naknadama za vatrogastvo usvojen je jednoglasno sa 24 glasa ZA.

15. Nacrt odluke o vatrogasnom dežurstvu

IZVJESTILAC: Dragan Božičković, pomoćnik načelnice

Nacrt odluke o vatrogasnom dežurstvu usvojen je jednoglasno sa 24 glasa ZA.

16. Prijedlog odluke o potvrđivanju izmjene člana Savjeta MZ Koložići

IZVJESTILAC: Edina Ahmetović, pomoćnica načelnice

Prijedlog odluke o potvrđivanju izmjene člana Savjeta MZ Koložići usvojen jednoglasno sa 24 glasa ZA.

17. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja Općinskoj načelnici Visoko za zaključivanje ugovora o prodaji nedovršenog dvosobnog stana

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

Ovaj Prijedlog odluke usvojen je jednoglasno sa 24 glasa ZA.

18. Prijedlozi rješenja iz imovinsko-pravne oblasti

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

Prijedlozi i rješenja iz imovinsko-pravne oblasti jednoglasno su usvojeni sa 24 glasa ZA.

19. Informacija o studentskim stipendijama za akademsku 2012/2013. godinu

IZVJESTILAC: Amra Omerbegović, šef Odsjeka u Službi za društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu i raseljena lica

Informacija o studentskim stipendijama za akademsku 2012/2013. godinu te zaključak da se uputi sugestija Vladi Zeničko-dobojskog kantona o prioritetu raspisivanja konkursa i isplaćivanja ovih sredstava usvojeni su jednoglasno sa 24 glasa ZA.

20. Informacija o realizaciji projekta porodične medicine na području općine Visoko i Zaključak Skupštine Zeničko-dobojskog kantona sa preporukom za razmatranje Izvještaja o implementaciji porodične medicine

IZVJESTILAC: Amra Omerbegović, šef Odsjeka u Službi za društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu i raseljena lica i Vasvija Šahinović, direktorica JU Dom zdravlja Visoko

Ova informacija i Zaključak usvojeni su jednoglasno sa 24 glasa ZA.

21. Informacija o podnesenom zahtjevu direktora JKP “Gradska groblja” d.o.o. Visoko za pokretanje stečajnog postupka u JKP “Gradska groblja” d.o.o. Visoko

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

Informacija o podnesenom zahtjevu direktora JKP „Gradska groblja“ d.o.o. Visoko jednoglasno je usvojena sa 24 glasa ZA, sa Prijedlogom osnivaču, tj. OV da na osnovu istog izmiri troškove prethodnog stečajnog postupka, što je također jednoglasno usvojeno.