Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Usvojeni amandmani Meldine Ugarak za odobravanje tranše za Javnu kuhinju Visoko i za sport

meldina-ugarak-skupstinaMeldina Ugarak, zastupnica u Skupštini ZDK, na 50. sjednici Skupštine pokrenula je Inicijativu koja je rastužila i dirnula sve prisutne. Njeno početno izlaganje kroz naglašavanje da svaki dan živimo sa tragičnim saznanjem da nam djeca obolijevaju od raznih bolesti, a što se podlo ne iznosi u javnost i na lukav način obmanjuje građanstvo nije dopustivo u svakom slučaju.

Roditelji zajedno sa svojom djecom vode herojske borbe koje ih vode kroz razna iskušenja i dovode do ruba sabura koji se nerjetko okonča tragičnim gubicima mladih života.

„Kao savjesna osoba i majka dvoje djece ne mogu se oglušiti na situaciju koja se desila u Varešu 22.12.2013. godine gdje je još jedna tužna i dugogodišnja borba izgubljena i još jedan mladi život ugašen,“ – kazala je.

Već svima uveliko poznat slučaj malog osmogodišnjeg rahmetli Hajrudina Kamenjaša je rastužio i ujedinio na hiljade građana Zeničko-dobojskog kantona, a i širom Bosne i Hercegovine. Leukemija i presađivanje koštane srži je svakodnevna problematika s kojom se oboljeli nerijetko sreću.

Inicijativa pokrenuta u cilju preuzimanja, prije svega odgovornosti od strane resornog Ministarstva zdravstva zajedno sa Kantonalnom bolnicom u Zenici, koji nemaju zadovoljavajući pristup ovim oboljenjima, smatrajući da pomenuti mogu doprinijeti građanstvu na način bolje edukacije i informisanja kroz direktni dijalog sa stanovništvom koje ima hitnu potrebu za javnim istupanjem od strane nadležnih u vidu tribina, javnih rasprava koje bi se po općinama organizovale detaljno informisale i direktno uključe građane našeg kantona.

Meldina Ugarak kao zastupnica uvijek uzima za prioritet budžetske korisnike koji zaslužuju pažnju i prioritet pri samim izvršenjima usluga koje je dužan kanton da izvrši. To se moglo dobro primjetiti kroz razna pitanja i inicijative kao i kad je pokrenula inicijativu na 47. sjednici gdje je predložila svojim kolegama da se zajedno sa njom odreknu naknada i paušala za period od dva do tri mjeseca u svrhu izmirivanja isplata porodiljskih naknada i zakašnjelih stipendija, gdje nije naišla na podršku od strane izvršne i zakonodavne vlasti s parolom „nema zakonskog uporišta“.

Njena borba i angažman u poboljšanju statusa mladih, sportista i ljudi koji ne mogu opstati bez socijalne pomoći napokon je dobio i finansijsku podršku preko dva amandmana koje je predložila na prijedlog budžeta ZDK za 2014. godinu.

Amandman I – Transfer za sport 100.000 – prihvaćen i Amandman II – transfer za socijalno ugrožene od predloženih 50.000 Vlada ZDK prihvatila je djelimično i odbrila 20.000 KM – namijenjeno za Javnu kuhinju u Visokom.

mt_ignore: Dnevni avaz 26.12.2013. godine