Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

U subotu sjednica Općinskog vijeća Visoko

opcinsko vijece visoko zaSjednica OV Visoko će biti održana 28.12.2013. godine (subota) u Velikoj sali Općine Visoko, sa početkom u 10 sati. Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:
1. Izvod iz zapisnika sa 12. sjednice Općinskog vijeća Visoko
2. Vijećnička pitanja i inicijative
3. Prijedlog odluke o načinu odabira projekata nevladinih/neprofitnih organizacija po LOD metodologiji
IZVJESTILAC: Amra Omerbegović, šef Odsjeka u Službi za društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu i raseljena lica
4. Prijedlog programa rada Općinskog vijeća Visoko za 2014. godinu
IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća
5. Prijedlog budžeta općine Visoko za 2014. godinu
IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice
6. Prijedlog odluke o izvršenju budžeta općine Visoko za 2014. godinu
IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice
7. Prijedlog rješenja o imenovanju člana i predsjednika Općinske izborne komisije Visoko
IZVJESTILAC: Džemil Halilović, predsjednik Komisije za izbor i imenovanja
8. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova stalnih radnih tijela Općinskog vijeća Visoko
IZVJESTILAC: Džemil Halilović, predsjednik Komisije za izbor i imenovanja
9. Prijedlog odluke o izmjenama odluke o obrazovanju Kolegija Općinskog vijeća Visoko
IZVJESTILAC: Džemil Halilović, predsjednik Komisije za izbor i imenovanja
10. Prijedlog odluke o načinu korištenja prihoda za finansiranje zaštite okoliša
IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice
11. a) Prijedlog odluke o smanjenju broja članova Društva, promjeni naziva firme, promjeni sjedišta i proširenju djelatnosti Društva za gasifikaciju, distribuciju i promet gasa i opreme “Visokogas” d.o.o. Visoko
b) Prijedlog statuta JP “Visoko Ekoenergija” d.o.o. Visoko
IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice
12. a) Prijedlog odluke o usklađivanju registrovanih djelatnosti u unutrašnjem poslovanju Javnog preduzeća “Radio i televizija Visoko” d.o.o. Visoko
b) Prijedlog odluke o izmjenama Statuta Javnog preduzeća “Radio i televizija Visoko” d.o.o. Visoko
IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice
13. Informacija o izradi planskih dokumenata općine Visoko o zaštiti od požara i vatrogastvu
IZVJESTILAC: Dragan Božičković, pomoćnik načelnice
14. Nacrt odluke o naknadama za vatrogastvo
IZVJESTILAC: Dragan Božičković, pomoćnik načelnice
15. Nacrt odluke o vatrogasnom dežurstvu
IZVJESTILAC: Dragan Božičković, pomoćnik načelnice
16. Prijedlog odluke o potvrđivanju izmjene člana Savjeta MZ Koložići
IZVJESTILAC: Edina Ahmetović, pomoćnica načelnice
17. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja Općinskoj načelnici Visoko za zaključivanje ugovora o prodaji nedovršenog dvosobnog stana
IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice
18. Prijedlozi rješenja iz imovinsko-pravne oblasti
IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice
19. Informacija o studentskim stipendijama za akademsku 2012/2013. godinu
IZVJESTILAC: Amra Omerbegović, šef Odsjeka u Službi za društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu i raseljena lica
20. Informacija o realizaciji projekta porodične medicine na području općine Visoko i Zaključak Skupštine Zeničko-dobojskog kantona sa preporukom za razmatranje
Izvještaja o implementaciji porodične medicine
IZVJESTILAC: Amra Omerbegović, šef Odsjeka u Službi za društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu i raseljena lica i Vasvija Šahinović, direktorica JU Dom zdravlja Visoko
21. Informacija o podnesenom zahtjevu direktora JKP “Gradska groblja” d.o.o. Visoko za pokretanje stečajnog postupka u JKP “Gradska groblja” d.o.o. Visoko
 
IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice